Trần Hoài Trung

Trần Hoài Trung

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

0982341176
hoaitrunggt@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Hoai Trung Mean of Subarrays in the Angular Estimation for the Millimeter Wave Communication. Wireless Personal Communications 119 (2021)
Tran Hoai Trung Hierarchical codebook using the last layer to improve the angular estimation in MIMO system. ICT Express Vol.6 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Tran Hoai Trung Doppler Frequency Offset Compensation Using Hierarchical Codebook At The Moving Receiver. International Journal Microwave and Optical Technology (IJMOT) Vol. 16, No. 5 (2021)
Tran Hoai Trung Using Effective Codebook in Hybrid Precoding for MIMO MM-Wave Communication. INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY 15 (2020)
Tran Hoai Trung Deep Learning For Optimized Hybrid Precoding In Mobile Communication. INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY VOL.15 (2020)
Tran Hoai Trung Interference Suppression at the base Station Downlink Beamforming using Invariant Transmit Dimensions in MU- MIMO. International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering (TM) No. 10 (2019)
Tran Hoai Trung The Finding of AoDs for the Case Moving Physical Transmission Paths in the Urban Area. International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering (TM) No.6 (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Hoài Trung Phạm Duy Phong The beamforming at BS and MS with Rake fingers using MIMO system and space - time coding technique. Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng 22 (2020)
Trần Hoài Trung Phạm Duy Phong Comparison of designing Butterfly typed FFT block in MIMO - OFDM system using pipeline architecture. Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng 21 (2019)
Trần Hoài Trung Research on Optimality of Beamforming in MIMO Model to Improve SER in Multipath Mobile Transmission Environment. Tạp chí khoa học và công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật 128C/2018 (2018)
Trần Hoài Trung Xác định số lượng mạch giao tiếp POUa và PEUa trong định cỡ RNC. Thông tin và truyền thông 548 (738) (2017)
Trần Hoài Trung Evaluation of method using invariant transmit dimensions for a realistics MIMO diagonal channel matrix. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ Quân sự 52 (2017)
Trần Hoài Trung A proposed model of MIMO channel in realistic environment. Tạp chí KH&CN Quân sự ISSN 1859-1043

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Cảnh Minh Trần Thiện Chính Trần Huy Long Trần Hoài Trung Yêu cầu phòng cháy chữa cháy cho trung tâm dữ liệu ở Việt nam. Hội thảo Câu lạc bộ khoa học và công nghệ Các trường đại học kỹ thuật lần thứ 57 (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Hoài Trung Đàm Mỹ Hạnh Giáo trình. Giao thông vận tải 2 (2020)
Trần Hoài Trung Đàm Mỹ Hạnh Võ Trường Sơn Giáo trình Truyền dẫn vô tuyến số. Giao thông vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng thuật toán bù dịch tần Doppler cải tiến trong mô hình bức xạ đa anten MIMO kết hợp lọc RLS cho máy thu trên tàu tốc độ cao HST. T2021-DT-009 (2021)
Thiết kế phần cứng thiết bị thu phát vô tuyến MIMO- OFDM sử dụng kỹ thuật pipeline trên nền FPGA. T2019-DT-001 (2019-2020)
Nghiên cứu tạo chương trình tính toán tối ưu hóa cấu hình thiết bị điều khiển mạng vô tuyến RNC trong hệ thống thông tin di động 3G. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn