Vũ Hoàng Hoa

Vũ Hoàng Hoa

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật thông tin, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

vuhoanghoa@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Hồng Quân Vũ Hoàng Hoa Bài giảng học phần An toàn mạng thông tin. 2 (2022)
Chu Công Cẩn Vũ Hoàng Hoa Xây dựng dự án phát triển mạng thông tin. 2 (2018)
Vũ Hoàng Hoa Chu Công Cẩn Cơ sở thông tin số. đại học giao thông vận tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn