Nguyễn Văn Tiềm

Nguyễn Văn Tiềm

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Điều khiển học, Khoa Điện - Điện tử
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Điều khiển học

Liên hệ

nguyenvantiem@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nhật:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Van Hai Nguyen Van Tiem Vo Thanh Ha Le Hung Lan Pantograph Catenary Contact Force Regulation Based on Modified Takagi-Sugeno Fuzzy Models. ENGINEERING TECHNOLOGY & APPLIED SCIENCE RESEARCH Vol. 13, No. 1, 2023, (2023)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Duc Minh Nguyen Trong Thang Nguyen Van Tiem A neural network combined with sliding mode controller for the two-wheel self-balancing robot. IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) Vol. 10, No. 3, September 2021 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Phương pháp điều khiển hệ thống cung cấp điện cho tàu điện sử dụng mô hình Takagi-Sugeno mờ cải tiến. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 74, Số 3 (2023)
Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Tiềm Đánh giá ổn định bền vững của hệ thống cần tiếp điện và đường dây tiếp xúc trong hệ thống cấp điện cho đoàn tàu. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 5/2022 (2022)
Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Nguyễn Văn Hải Phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển bền vững sử dụng bộ điều khiển PI cho cần tiếp điện của tàu điện. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73, Số 9 (2022)
Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Nguyễn Ngọc Khoát Nguyễn Duy Trung Intelligent ANN-Based Load-Frequency control strategies for an interconnected hydro power system. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự 65 (2020)
Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Nguyễn Ngọc Khoát Nguyễn Duy Trung Study on application of ANN-Based MPC controllers for load-Frequency control of an interconnected hydropower plant. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự 65 (2020)
Đào Thị Mai Phương Nguyễn Văn Tiềm Lê Hùng Lân Hoàng Thị Thu Hương Nguyễn Ngọc Khoát Nguyễn Duy Trung Tổng quan về điều khiển tốc độ tuabin trong hệ thống thủy điện liên kết vùng để ổn định tần số lưới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tập 56, số 2 (2020)
Nguyễn Duy Trung Nguyễn Ngọc Khoát Hoàng Thị Thu Hương Đào Thị Mai Phương Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Nghiên cứu và xây dựng mô hình toán học cho hệ thống thủy điện liên kết vùng trong bài toán ổn định tốc độ tuabin. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tập 56 - Số 3 (2020)
Nguyễn Duy Trung Hoàng Thị Thu Hương Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm So sánh phân tích các bộ điều khiển thông minh cho điều khiển tốc độ tua bin thủy điện. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tập 56 - Số 5 (2020)
Trương Mạnh Hùng Nguyễn Văn Tiềm Trịnh Lương Miên THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ ĐIỀU CHỈNH CÁC BIẾN ĐẦU VÀO HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ CỦA XE SINH THÁI UTC ĐỂ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU. Giao thông vận tải 6/2019 (2019)
Nguyễn Văn Tiềm ĐIỀU KHIỂN MỜ TRƯỢT CHO HỆ THỐNG TREO TÍCH CỰC CỦA Ô TÔ DƯỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BIÊN DẠNG MẶT ĐƯỜNG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học GTVT 62 (2018)
Nguyễn Văn Tiềm Bộ điều khiển PD mờ bền vững cho điều khiển tốc độ của xe lai điện. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Phân tích tính bền vững của hệ thống điều khiển tương tác cần lấy điện – dây điện trong cung cấp điện đường sắt. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2021 (2022)
Nguyễn Đức Minh Nguyễn Văn Tiềm Nguyễn Trọng Thắng Mạng nơ ron nhân tạo kết hợp điểu khiển trượt nâng cao chất lượng điều khiển của xe 2 bánh tự hành. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA2021 (2022)
Nguyễn Văn Tiềm Lê Hùng Lân Trần Ngọc Tú Phương pháp điều khiển chuyển động vị trí hệ servo điện-thủy lực. Hội thảo khoa học "Công nghệ mới & Ứng dụng trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa" (2022)
Nguyễn Đức Minh Nguyễn Văn Tiềm Sử dụng mạng neuron điều khiển cách tay rô bốt 2 bậc tự do. Hội thảo khoa học " Công nghệ mới & Ứng dụng trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa" (2022)
Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Tiềm Trần Ngọc Tú Nghiên cứu đánh giá chất lượng một số thuật toán điều khiển lực tiếp xúc cần - dây trong hệ thống cung cấp điện đường sắt. Hội thảo khoa học "Công nghệ mới & Ứng dụng trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa" (2022)
Nguyễn Văn Tiềm Lê Hùng Lân THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CHO HỆ SERVO ĐIỆN - THỦY LỰC SỬ DỤNG LOGIC MỜ. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2021, GIẢI PHÁP KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (2021)
Nguyễn Văn Tiềm Lê Hùng Lân Trần Ngọc Tú Cồ Như Văn Điều khiển phi tuyến nhiệt độ lò sấy sử dụng mô hình mờ Takagi-Sugeno. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII, Trường Đại học Giao thông vận tải (2020)
Le Hung Lan Nguyen Van Tiem Co Nhu Van Absolute Stability for a Class of Takagi-Sugeno Fuzzy Control Systems. 2020 the 3rd International Conference on Robotics, Control and Automation Engineering (2020)
Cồ Như Văn Lê Hùng Lân Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Văn Tiềm Lê Hoàng Nam XÂY DỰNG GIẢI PHÁP VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÔNG MINH CHO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, HÀ NAM . Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyen Van Tiem Designing PSO-Based PI-type Fuzzy Logic Controllers: A Typical Application to Load-Frequency Control Strategy of an Interconnected Hydropower System. Proceedings of 2019 3rd International Conference on Automation, Control and Robots (ICACR 2019), October 11-13, 2019 Prague, Czech Republic, Published by ACM, Sponsored by ASR (Asia Society of Researches www.asr.org) (2019)
Nguyen Van Tiem Tran Van Loi Nguyen Van Binh Determining Vehicle Trajectory based on Motion Model for Intelligent Autopilot Control. Proceedings of The 12th International conference on advanced technologies for communications, ATC 2019, Hanoi, Vietnam, October 17-19, 2019, Science and technics publishing house (2019)
Trinh Luong Mien Nguyen Van Tiem Design and implementation of the automatic waste water quality monitoring system of HPC factory. Proceedings of The 12th International conference on advanced technologies for communications, ATC 2019, Hanoi, Vietnam, October 17-19, 2019, Science and technics publishing house (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thông minh và giám sát tập trung đèn chiếu sáng công cộng tại một tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý.. 123 (2019-2021)
Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thông minh và giám sát tập trung đèn chiếu sáng công cộng tại một tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý.. HN2019-CSTM (2019-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn