Nguyễn Hiếu Cường

Nguyễn Hiếu Cường

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Đức:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dao Thi Le Thuy Trinh Van Loan Chu Ba Thanh Nguyen Hieu Cuong Music Genre Classification Using DenseNet and Data Augmentation. Computer Systems Science & Engineering 0267-6192 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hiếu Cường Đinh Công Tùng Nghiên cứu một số phương pháp học sâu và ứng dụng phát hiện ảnh giả mạo. Giao thông Vân tải 4-2022 (2022)
Nguyễn Hiếu Cường PHÁT HIỆN CHỈNH SỬA TRÊN ẢNH SỐ DỰA VÀO CÁC PHÉP PHÂN TÍCH MA TRẬN. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Hiếu Cường Cao Thị Luyên Một lược đồ thủy vân rỗng mới dựa trên các phép biến đổ DWT, DCT và SVD. Tạp chí nghiên cứu khoa học và Công nghệ Quân Sự Đặc biệt (2018)
Nguyễn Hiếu Cường Võ Đức Thắng Một lược đồ mới phát hiện ảnh giả mạo dựa trên luật Benford. Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT&TT 17 (2017)
Nguyễn Thu Hường Nguyễn Hiếu Cường Nghiên cứu phương pháp phân tích SVD và ứng dụng trong xử lý ảnh. Giao thông Vận tải 6/2021

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Hiếu Cường Đinh Công Tùng Nghiên cứu và đánh giá một số phương pháp học máy ứng dụng trong phát hiện ảnh giả mạo. CITA2021 (2021)
Cao Thi Luyen Nguyen Hieu Cuong A Novel Public Key Robust Watermarking Method for Still Images Based on Intentional Permutation based on DCT and DWT A. international conference on computing and communication technologies (2019)
Cao Thi Luyen Nguyen Hieu Cuong Using Matrix Decomposition and Frequency Transforms to Detect Forgeries in Digital Images. IEEE-RIVF2019 (2019)
Nguyễn Hiếu Cường Cao Thị Luyên Nguyễn Đình Thi Một lược đồ thủy vân rỗng dựa vào phân tích SVD. Khoa học máy tính và các hệ thống thông minh (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hiếu Cường Cao Thị Luyên Tin học đại cương dành cho khối kinh kế. Đại học giao thông vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu định danh một số thể loại âm nhạc với mạng nơ ron sâu. T2022-CN-006 (2022)
Nghiên cứu các đặc trưng bền vững và ứng dụng trong xử lý ảnh. T2020-CN-003 (2020-2021)
Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp học máy phát hiện những dấu hiệu giả mạo trên ảnh số. T2021-CN-003 (2021)
Nghiên cứu phát triển các phép biến đổi tần số và phân tích ma trận trong xác thực ảnh số. T2019-CN-002 (2019-2020)
Nghiên cứu phát triển giải pháp phòng chống giả mạo ảnh số dựa trên các kỹ thuật thủy vân. B2015-04-15 (2015-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn