Nguyễn Thanh Toàn

Nguyễn Thanh Toàn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Mạng và HTTT, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

nttoan06@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thanh Toàn Đánh giá hiệu năng mạng như thế nào?. Tạp chí Khoa học GTVT 65 (2018)
Nguyễn Thanh Toàn Cao Phương Thảo Nguyễn Thị Hậu PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỆN NÃO ĐỒ BẰNG KỸ THUẬT XỬ LÝ TÍN HIỆU THỜI GIAN-TẦN SỐ. Khoa học & Công nghệ Số 11 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Huấn Kiều Ngọc Hiệu Nguyễn Thanh Toàn Phát hiện mã độc bằng mô hình học sâu. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Bui Minh Cuong Nguyen Thanh Toan Multiple Vehicles Tracking in Intelligent Transportation System. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSPORTATION International conference - April 10, 2020, Ho Chi Minh City (2020)
Nguyen Thanh Toan NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỌC MÁY VÀO QUẢN TRỊ MẠNG. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Cao Phuong Thao Nguyen Thanh Toan Nguyen Duc Du Bui Ngoc Dung Nguyen Thi Hau Tran Vu Hieu Building Smart City using The Internet of Things in Developing Countries. Smart Management of Infrastructures (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Quốc Tuấn Bùi Ngọc Dũng Nguyễn Thanh Toàn Nguyễn Thị Hồng Hoa Giáo trình Bảo trì hệ thống. 2 (2022)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đề xuất một số cải tiến trong đánh giá hiệu năng mạng máy tính. T2018-CN-003 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn