Nguyễn Trọng Phúc

Nguyễn Trọng Phúc

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

phuc_ifi5@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thu Hường Nguyễn Trọng Phúc SCRUM và phương pháp AGILE trong quản lý dự án phần mềm. Kỷ yếu Hội thảo khoa Học Quản lý xây dựng và công nghệ 4.0 (lần thứ nhất) (2023)
Nguyen Trong Phuc Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Hanoi’s public bus viewed as complex network. International Workshop Grand Paris Express Metro - High speed railway lines (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trên ảnh số. T2021-CN-005 (2021)
Nghiên cứu và phát triển lược đồ “zero watermarking” ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh số.. T2019-CN-006 (2019-2020)
Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật giấu tin thuận nghịch dựa trên phương pháp PVO cho ảnh số.. T2020-CN-001 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn