Phạm Thanh Hà

Phạm Thanh Hà

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Mạng và HTTT, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thanh Hà TỐI ƯU HÓA MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN MỜ TRÊN CƠ SỞ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thanh Hà THIẾT KẾ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU PHI TUYẾN ĐA RÀNG BUỘC. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII, năm 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tích hợp giám sát, điều khiển và hỗ trợ điều hành tác nghiệp ứng dụng cho trang trại chăn nuôi lợn. 01C-07/04-2013-2 (2013-2017)
Nghiên cứu xây dựng phương pháp dự báo chuỗi thời gian trên cơ sở kết hợp giải thuật tiến hóa và logic mờ. (2017)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn