Bùi Ngọc Toàn

Bùi Ngọc Toàn

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Quản lý dự án
  • Kiêm nhiệm Trưởng khoa - Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

bntoan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Hoàn thiện công tác giám sát xây dựng (của đơn vị giám sát); công tác quản lý hoạt động giám sát (của chủ đầu tư).
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cho các công tác: Quản lý chi phí, Quản lý an toàn lao động và môi trường, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình.
Nghiên cứu hoàn thiện các vấn đề liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (lập HSMT; HSDT...)
Nghiên cứu sự ảnh hưởng, mối quan hệ giữa các yếu tố như chi phí và tiến độ; chi phí và chất lượng; chất lượng và tiến độ...
Quản lý rủi ro trong xây dựng.
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cho các công tác: Quản lý nhân lực,Quản lý vật tư, thiết bị của các bên liên quan trong quá trình thực hiện các hoạt động xây dựng.
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một/một số các yếu tố đến hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình.
Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.
Hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình của đơn vị chủ đầu tư; điều hành dự án của nhà thầu.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá
Tiếng Nga: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bui Ngoc Toan A method of determining social and economic benefits of transportation construction projects. Khoa học Giao thông vận tải 01, S? d?c bi?t 3 tru?ng 175

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Quang Hiển Hứa Đức Minh Ninh Duy Tuấn Một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng đến tiến độ của điều kiện thi công công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong nội đô Hà Nội. Giao thông vận tải 6/2021 (2021)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Quang Hiển Ninh Duy Tuấn Hứa Đức Minh Một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng đến tiến độ của điều kiện thi công công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong nội đô Hà Nội . Giao thông vận tải 6/2021 157-159 (2021)
Bùi Ngọc Toàn Trần Văn Trang Hứa Đức Minh Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội. Giao thông vận tải 9 (2020)
Nguyễn Thị Hậu Bùi Ngọc Toàn Cao Phương Thảo Khó khăn và giải pháp tháo gỡ khi triển khai thông tư 12/2019/TT-BXD hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng. Cầu đường Việt Nam 9 (2020)
Nguyễn Quang Hiển Bùi Ngọc Toàn Lê Mạnh Đức Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực của kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. Tạp chí Giao thông vận tải 3/2019 (2019)
Đồng Xuân Trường Nguyễn Quang Phúc Bùi Ngọc Toàn Nghiên cứu đề xuất hệ số thanh toán khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa nóng ở Việt Nam. Giao thông vận tải 9/2018 (2018)
Nguyễn Thị Hậu Bùi Ngọc Toàn Cao Phương Thảo Một số cải tiến phương pháp dự báo thời gian hoàn thành dự án dựa trên kỹ thuật giá trị thu được áp dụng tại Việt Nam. Giao thông vận tải 7 (2018)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Văn Châu Nguyễn Quang Phúc Đo lường mức độ rủi ro kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông đường bọ ở Việt Nam theo phương pháp F-AHP. Giao thông vận tải 9/2015 49 (2015)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Thị Hậu Bùi Xuân Cường Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội công nghệ thi công nhanh công trình cầu trong đô thị. Cầu đường 8/2015 33-36 (2015)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Văn Châu Phân tích, đánh giá các nhân tố rủi ro kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam. Giao thông vận tải 6/2014 41-44, 52,53 (2014)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Cao Cường Đánh giá về tài chính để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo cơ chế đổi đất lấy hạ tầng . Khoa học Giao thông vận tải 6/2013 12-16 (2013)
Bùi Ngọc Toàn Tính toán chỉ tiêu hiệu quả (NPV) khi lập và lựa chọn phương án MMTB thi công xây dựng công trình theo hợp đồng . Giao thông vận tải 3/2013 52, 53 (2013)
Bùi Ngọc Toàn Bàn về công thức xác định chi phí nhân công trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao thông vận tải 9/2008 21 (2008)
Bùi Ngọc Toàn Phương pháp xác định lợi ích kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông . Khoa học Giao thông vận tải 24, 11/2008 122 (2008)
Bùi Ngọc Toàn Đặc điểm của một số loại dự án xây dựng trong phân tích tài chính và phân tích kinh tế-xã hội. Khoa học Giao thông vận tải 21, 3/2008 36 (2008)
Bùi Ngọc Toàn Phương pháp sử dụng bảng logic trong quản lý dự án theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu EC. Khoa học Giao thông vận tải 22, 6/2008 89 (2008)
Bùi Ngọc Toàn Một số vấn đề về quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình. Giao thông vận tải 4/2007 24-25 (2007)
Bùi Ngọc Toàn Phương pháp sử dụng bảng logic trong lập dự án theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu EC. Khoa học Giao thông vận tải 17, 4/2007 173 (2007)
Bùi Ngọc Toàn Một số công cụ phân tích sử dụng trong lập dự án theo hướng dẫn của Ủy ban châu Âu EC. Khoa học Giao thông vận tải 17, 4/2007 18 (2007)
Bùi Ngọc Toàn Trình bày dự án đầu tư theo thông lệ quốc tế. Giao thông vận tải 6/2007 47, 48, 44 (2007)
Bùi Ngọc Toàn Dòng tiền và hiệu số thu chi sau thuế. Khoa học Giao thông vận tải 18, 6/2007 44 (2007)
Bùi Ngọc Toàn Tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án. Giao thông vận tải 10/2006 18, 19, 60, 61 (2006)
Bùi Ngọc Toàn Hình thành và phát triển nhân sự Ban quản lý dự án. Giao thông vận tải 8/2006 32, 33, 34, 48 (2006)
Bùi Ngọc Toàn Chất lượng và quản lý chất lượng giai đoạn trước thi công dự án xây dựng công trình. Giao thông vận tải 12/2006 13-14 (2006)
Bùi Ngọc Toàn Các phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án xây dựng công trình. Giao thông vận tải 6/2006 29, 30, 31, 33 (2006)
Bùi Ngọc Toàn Giám sát giá thành và giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình. Khoa học Giao thông vận tải 8/2006 3 (2006)
Bùi Ngọc Toàn Quản lý chất lượng và công tác giám sát xây dựng. Khoa học Giao thông vận tải 14, 5/2006 29 (2006)
Bùi Ngọc Toàn Một số vấn đề cơ bản về giám sát thực hiện dự án. Khoa học Giao thông vận tải 13, 2/2006 3 (2006)
Bùi Ngọc Toàn Giám sát chất lượng thi công công trình xây dựng. Khoa học Giao thông vận tải 12/2006 11 (2006)
Bùi Ngọc Toàn Quy trình mua sắm máy móc thiết bị trong doanh nghiệp. Khoa học Giao thông vận tải 11/2005 145 (2005)
Bùi Ngọc Toàn Đường cong chữ S trong quản lý chi phí dự án. Khoa học Giao thông vận tải 11/2005 16 (2005)
Bùi Ngọc Toàn Logistic trong quản lý dự án. Khoa học Giao thông vận tải 6/2005 8 (2005)
Bùi Ngọc Toàn Một số vấn đề về rủi ro và quản lý rủi ro dự án. Khoa học Giao thông vận tải 3/2005 49 (2005)
Bùi Ngọc Toàn Tiền đề và triển vọng phát triển nghiên cứu hệ thống phương pháp luận quản lý dự án. Khoa học Giao thông vận tải 3/2005 21 (2005)
Bùi Ngọc Toàn Một số vấn đề về suất chiết khấu trong phân tích dự án đầu tư. Khoa học Giao thông vận tải 5/2004 3 (2004)
Bùi Ngọc Toàn Một số vấn đề về lịch trả nợ trong phân tích dự án đầu tư. Khoa học Giao thông vận tải 9/2004 42 (2004)
Bùi Ngọc Toàn Một số vấn đề về phản ánh tiền trả lãi vốn vay trong công thức tính các chỉ tiêu động của dự án đầu tư. Khoa học Giao thông vận tải 2/2004 18 (2004)
Bùi Ngọc Toàn Một số vấn đề về quản lý chất lượng dự án. Khoa học Giao thông vận tải 12/2004 72 (2004)
Bùi Ngọc Toàn Vấn đề huy động vốn của công ty cổ phần thông qua thị trường chứng khoán . Khoa học Giao thông vận tải 11/2003 6 (2003)
Bùi Ngọc Toàn Một số vấn đề về chiết khấu các dòng tiền trong phân tích dự án đầu tư . Khoa học Giao thông vận tải 11/2002 77 (2002)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bùi Ngọc Toàn Một số giải pháp và vấn đề đặt ra trong việc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ nhằm tăng cường nguồn lực tài chính của Trường ĐH Giao thông vận tải . Trường ĐH Giao thong vận tải 7/2018 31 (2018)
Bùi Ngọc Toàn Các giải pháp đổi mới quản trị hoạt động KHCN của Trường ĐH GTVT. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị của Trường ĐH GTVT (2017)
Bùi Ngọc Toàn Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Trường ĐH Giao thông vận tải . Trường ĐH Giao thông vận tải 7/2013 32 (2013)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Quang Hiển Nguyễn Hoàng Tùng Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng . Giao thông vận tải (2019)
Bùi Ngọc Toàn Bùi Mạnh Hùng Trần Ngọc Phú Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng . Xây dựng (2018)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Hoàng Tùng Ứng dụng mô hình toán trong Quản lý xây dựng. Trường ĐH Giao thông vận tải 2 (2017)
Bùi Ngọc Toàn Quản lý hoạt động tư vấn trong xây dựng. Trường ĐH Giao thông vận tải 2 (2017)
Bùi Ngọc Toàn Quản lý hoạt động tư vấn trng xây dựng . Trường ĐH Giao thông vận tải (2017)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Hoàng Tùng Ứng dụng mô hình toán trong quản lý xây dựng . Trường ĐH Giao thông vận tải (2017)
Bùi Ngọc Toàn Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Giao thông vận tải (2015)
Bùi Ngọc Toàn Khoa học quản lý trong xây dựng . Giao thông vận tải (2013)
Bùi Ngọc Toàn Bùi Mạnh Hùng Đào Tùng Bách Trần Anh Tú Quản lý các nguồn lực của dự án đầu tư xây dựng công trình . Xây dựng (2012)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Quang Hiển Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình . Giao thông vận tải (2012)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Thị Hậu Phan Thị Hiền Nghiêm Xuân Phượng Lập giá trong xây dựng . Giao thông vận tải (2012)
Bùi Ngọc Toàn Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng . Xây dựng (2011)
Bùi Ngọc Toàn Quản lý dự án xây dựng - Lập và thẩm định dự án. Xây dựng (2011)
Bùi Ngọc Toàn Quản lý dự án xây dựng - Thiết kế, đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng . Xây dựng (2011)
Bùi Ngọc Toàn Phan Thị Hiền Nguyễn Thị Hậu Định giá xây dựng công trình giao thông . Giao thông vận tải (2009)
Bùi Ngọc Toàn Các nguyên lý quản lý dự án. Giao thông vận tải (2008)
Bùi Ngọc Toàn Quản lý dự án xây dựng - Giai đoạn thi công xây dựng công trình . Xây dựng (2008)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Quang Hiển Phan Thị Hiền Cao Phương Thảo Lê Mạnh Đức Kinh tế và quản lý xây dựng. Giao thông vận tải (2006)
Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Quang Hiển Nguyễn Hoàng Tùng Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng. Giao thông vận tải 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Khảo sát ảnh hưởng của tiến độ dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông khu vực miền bắc Việt Nam và đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.. T2019-CT-018 (2019-2020)
Nghiên cứu những ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức đối với tiến độ dự án xây dựng tại Việt Nam nhằm nhằm đề xuất giải pháp hợp lý cơ cấu tổ chức dự án trong quản lý xây dựng. T2019-CT-028 (2019-2020)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. T2020-QLXD-002 (2020)
Nghiên cứu sự hình thành giá và các giải pháp quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (B2006-04-12). B2006-04-12 (2006-2007)
Một số vấn đề về quản lý chất lượng dự án và áp dụng ISO 9000 trong xây dựng (T2005-CT-16). T2005-CT-16 (2005)
Thị trường chứng khoán và huy động vốn qua thị trường chứng khoán (T2003-VTKT-11). T2003-VTKT-11 (2003-2004)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn