Nguyễn Phương Vân

Nguyễn Phương Vân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế xây dựng, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

bobyvs@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Phương Vân Trần Minh Ngọc Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư dự án bất động sản ở Việt Nam. Tạp chí Công Thương tên: Tạp chí Công Thương số 14 tháng 6/2022 (2022)
Lê Thanh Lan Nguyễn Phương Vân Lê Khánh Chi Cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực XDGT ở VIệt Nam. Giao thông vận tải Tháng 12/2019 (2019)
Nguyễn Phương Vân Nguyễn Phương Châm Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc Việt Nam. Giao thông vận tải 05/2018 (2018)
Nguyễn Phương Vân Nguyễn Phương Châm Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam. TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁNG 08/2018 (2018)
Lê Thanh Lan Nguyễn Phương Vân Chuyển nhượng quyền khai thác các công trình hà tầng giao thông trong điều kiện hiện nay của Việt Nam. Giao thông Vận tải Số tháng 11 (năm thứ 57) (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Phương Vân Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập tổng mức đầu tư của các dự án XD công trình GT. Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập tổng mức đầu tư của các dự án XD công trình GT (2022)
Nguyễn Phương Vân Nghiên cứu về tư vấn dự án bất động sản. Nghiên cứu về tư vấn dự án bất động sản (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Phương Vân Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập tổng mức đầu tư của các dự án XD công trình GT.
Nguyễn Phương Vân Nghiên cứu về tư vấn dự án bất động sản.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu cấu trúc tài chính doanh nghiệp xây dựng giao thông đường bộ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần ở Việt Nam. T2019-KT-019 (2019-2020)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự báo lưu lượng xe trong dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường quốc lộ ở Việt Nam. T2020-QLXD-005 (2020)
Nghiên cứu giải pháp thu hút nhà đầu tư tham gia lĩnh vực chuyển nhượng quyền khai thác công trình đường cao tốc của Việt Nam. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn