Nguyễn Quỳnh Sang

Nguyễn Quỳnh Sang

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kinh tế xây dựng, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

nqsang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Quynh Sang Nguyen Thi Tuyet Dung Effective capital usage solutions for road infrastructure maintenance in Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering (LNCE) 989-994; ISBN 978-981-15-0801-1 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Quỳnh Sang Lã Ngọc Minh Tăng năng suất lao động với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng giao thông. Tháng 12/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Quỳnh Sang Thẩm định suất chiết khấu và các chỉ tiêu hiệu quả trong thẩm định tài chính dự án đầu tư công. Hội nghị khoa học - công nghệ lần thứ XXI

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Quỳnh Sang Viết mới bài giảng. Trường ĐH GTVT 2 (2021)
Nguyễn Quỳnh Sang Nguyễn Tài Duy Lê Minh Ngọc Thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 2 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu giải pháp tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông. T2021-QLXD-004 (2021)
Xây dựng mô hình đánh giá kết thúc dự án đầu tư xây dựng CSHT theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam. DT1940-16 (2019)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn