Chu Kiều Linh

Chu Kiều Linh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

cklinh75@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Chu Kiều Linh Nghiên cứu Marketing quan hệ và sự hài lòng của khách hàng tại các ngân hàng thương mại.. Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương Tháng 6/2022 (2022)
Chu Kiều Linh Phạm Ngọc Hải Bài báo. Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương 579 (2020)
Phạm Ngọc Hải Chu Kiều Linh Phan Nguyễn Hoài Nam Phạm Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Thuỳ Dung Giải pháp gia tăng khả năng tiếp cận các khoản vay trên thị trường tài chính của các công ty cổ phần xây dựng công trình niêm yết ở Việt nam. Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương 551 (2019)
Chu Kiều Linh Nguyễn Thị Tường Vi Một số giải pháp tăng cầu trong thị trường vận tải. Tạp chí Giao thông vận tải 10 (2016)
Chu Kiều Linh Lean phương pháp quản trị mới cho các doanh nghiệp Việt Nam. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 539

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Ngoc Hai Chu Kieu Linh Hoa Ngoc Minh Nguyen Thi Thuy Dung Improving crowdfunding channel in Vietnam. Hội nhập về lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm toán trong cuộc cách mạng 4.0 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Văn Điệp Chu Kiều Linh Phạm Ngọc Hải Phân tích hoạt động kinh doanh. 3 (2017)
Nguyễn Văn Điệp Chu Kiều Linh Kinh tế công cộng. Giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tác động của Marketing quan hệ đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng Shinhan Việt Nam.. T2022-KT-008 (2022)
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. T2021-KDN-001 (2021)
Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt nam. T2019-KT-012 (2019-2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc nguồn vốn tới khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu ở một số công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông. T2020-KT-020 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn