Nguyễn Văn Điệp

Nguyễn Văn Điệp

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kế toán - Kiểm toán, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

diepketoankiemtoan@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Điệp QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI.. Tạp Chí giao thông vận tải Tháng 05/2022 (2022)
Nguyễn Văn Điệp ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HÀNH KHÁCH KHI SỬ DỤNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT. Giao thông vận tải tháng 5/2020 (2020)
Nguyễn Văn Điệp Công tác kê khai và nộp thuế đối với một số doanh nghiệp điển hình hoạt động trong ngành GTVT - Giải pháp giảm thất thu thuế. Giao thông vận tải tháng 10/2018 (2018)
Nguyễn Văn Điệp Giải pháp khắc phục tắc nghẽn giao thông ở đô thị. Giao thông vận tải 8/2017 (2017)
Nguyễn Văn Điệp Lựa chọn nội dung tối ưu khi phân tích tài chính doanh nghiệp giao thông vận tải. Giao thông vận tải 9/2017 (2017)
Nguyễn Văn Điệp Lựa chọn phương pháp tối ưu khi dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách trong đô thị. Tạp chí Giao thông vận tải (2016)
Nguyễn Văn Điệp Lựa chọn nội dung điều tra kinh tế xã hội trong công tác dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách đô thị. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 10/2016

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Văn Điệp Chu Kiều Linh Phạm Ngọc Hải Phân tích hoạt động kinh doanh. 3 (2017)
Nguyễn Văn Điệp Chu Kiều Linh Kinh tế công cộng. Giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu áp dụng phương pháp cho điểm để đánh giá mức độ hài lòng của hành khách trên từng tuyến VTHKCC bằng xe buýt ở TP Hà nội, Ứng dụng tuyến 07 Cầu giấy - Nội bài. T2020-KT-010 (2020)
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. T2018-KT-019 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn