Nguyễn Thị Hồng Mai

Nguyễn Thị Hồng Mai

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • VT đường bộ TP, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

Hmai.vtdb.gtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Như Nguyễn Thị Hồng Mai Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và chỉ tiêu TOD phục vụ quy hoạch đô thị theo định hướng giao thông công cộng: Kinh nghiệm thế giới và đề xuất cho các đô thị Việt Nam. Giao thông Vận Tải 8/2021 (2021)
Nguyễn Thị Hồng Mai Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hóa đa biên ở Việt Nam trên tinh thần của hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng(GMS-CBTA). Giao thông vận tải 11/2020 (2020)
Nguyễn Thị Hồng Mai TS Bùi Trọng Chí Nghiên cứu một số mô hình vận tải đa phương thức áp dụng cho vận tải du lịch vở Việt Nam. Tạp chí Thương gia và thị trường 05/2018 (2018)
Nguyễn Thị Hồng Mai Xác định vị trí điểm dừng dọc tuyến xe buýt đảm bảo mục tiêu thiểu hóa tổng quãng đường tiếp cận của hành khách. Giao thông vận tải Tháng 5/2017 (2017)
Nguyễn Thị Hồng Mai Nguyễn Thị Như Đề xuất một số mô hình vận tải đa phương thức cho hàng hóa xuất nhập khẩu ở miền Bắc Việt Nam. Cầu đường Việt Nam Số 10 năm 2018
Nguyễn Thị Hồng Mai Lê Xuân Trường LUẬN CỨ XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH TỐI ƯU CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 06 năm 2022

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Hồng Mai Nghiên cứu phát triển vận tải hàng hóa đa biên ở Việt Nam trên tinh thần của hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới các nước tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng CBTA. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII đại học GTVT (2020)
Nguyễn Thị Hồng Mai Kết nối hoạt động của các tuyến xe buýt tại điểm trung chuyển. Phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng an toàn, thân thiện, bền vững ở đô thị Việt Nam (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Hồng Mai Nguyễn Thị Như Giao nhận hàng hóa. Giao thông vận tải 2
Từ Sỹ Sùa Nguyễn Thị Hồng Mai Lê Xuân Trường BẢO HIỂM TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI. Giao thông vận tải 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn giao thông trong dịch vụ giao hàng chặng cuối (LMD) tại Hà Nội.. T2022-KT-016 (2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển vận tải đa biên ở Việt Nam trên tinh thần của Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (Hiệp định GMS-CBTA).. T2020-KT-017 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn