Trần Thị Lan Hương

Trần Thị Lan Hương

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • VT đường bộ TP, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

lanhuong1002utc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Thị Lan Hương Phan Thị Thu Hiền Quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức tại Việt Nam hiện nay. (2022)
Trần Thị Lan Hương Phan Thị Thu Hiền Phát triển vận tải đa phương thức trong các hành lang vận tải của Việt Nam hiện nay. Giao thông Vận tải 7/2021 (2021)
Trần Thị Lan Hương MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG PHỤC VỤ VTHKCC BẰNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Trần Thị Lan Hương PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT NHANH BRT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. tap chí giao thông vận tải tháng 4/2017
Trần Thị Lan Hương NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI. Tạp chí giao thông vận tải tháng 4/2017
Trần Thị Lan Hương HIỆU QUẢ CỦA SÀN GIAO DỊCH VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ. tạp chí cầu đường tháng 4/2017
Trần Thị Lan Hương Nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến GTVT đô thị. Tạp chí GTVT tháng 10/2017

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Thị Lan Hương Giải pháp tăng cường quản lý NN về vận tải HK hiện nay. Seminar Bộ môn (2021)
Trần Thị Lan Hương Nghiên cứu hệ thống ITS trên thế giới và khả năng ứng dụng trong VTHKCC tại Việt Nam. Hội thảo phát triển hệ thống Vận tải hành khách công cộng an toàn, thân thiện, bền vững ở đô thị Việt Nam (2019)
Trần Thị Lan Hương Một số giải pháp quản lý kết cấu hạ tầng VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội. Tăng Cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hàng khách bằng ô tô ở Việt nam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Thị Lan Hương Giải pháp tăng cường quản lý NN về vận tải HK hiện nay.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn