Từ Sỹ Sùa

Từ Sỹ Sùa

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • VT đường bộ TP, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

tusysua@yahoo.com.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Minh Hieu Nguyen Thanh Chuong Tu Sy Sua Ha Thanh Tung Impediments to the bus rapid transit implementation in developing countries – a typical evidence from Hanoi. International Journal of Urban Sciences (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Từ Sỹ Sùa Nguyễn Quang Tài Ánh Phạm Gia Bảo Phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt ở các đô thị hiện đại, nghiên cứu trường hợp ở thành phố Hà Nội. Giao thông vận tải Tháng 06 năm 2022 (2022)
Nguyễn Chí Đạt Vũ Quang Anh Từ Sỹ Sùa Nghiên cứu cơ chế đầu tư phát triển đường sắt đô thị tại Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải 03/2022 (2022)
Từ Sỹ Sùa Lê Hoài Phong Nghiên cứu mô hình kiểm toán tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải 5/2020 (2020)
Từ Sỹ Sùa Từ Thị Hoài Thu Nguyễn Minh Hiếu Lê Hoài Phong Nguyen Viet Phuong Developing green transport program in Vietnam. Giao thông Vận tải Tháng 10/2020 (2020)
Từ Sỹ Sùa Nguyen Viet Phuong Lê Hoài Phong Huy Nghia Nguyen Nguyễn Mạnh Hùng Applying the international standards to asess the bú rapid transit (BRT) in Vietnam. Giao thông Vận tải Tháng 12/2020 (2020)
Từ Sỹ Sùa Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Việt Phương Lê Hoài Phong Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở TP. Hà Nội. Giao thông Vận tải 8/2018 (2018)
Từ Sỹ Sùa Tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh trong dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng taxi ở Việt Nam. Giao thông vận tải Số tháng 4/2017 (2017)
Từ Sỹ Sùa Cở sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.Hà Nội. giao thông vận tải tháng 12/2016
Từ Sỹ Sùa Tối ưu hóa mạng lưới hành trình xe buýt trong thành phố. Tạp chí GTVT 06/2017
Từ Sỹ Sùa Research for development of green freight transport program in Vietnam in order to coping with global climate change. Tạp chí GTVT 07/2017
Từ Sỹ Sùa Tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh trong dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng taxi ở Việt Nam. Tạp chí GTVT 04/2017

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Từ Sỹ Sùa Nguyễn Minh Hiếu Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị hiện đại - nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Tu Sy Sua Tu Thi Hoai Thu Nguyen Minh Hieu Le Hoai Phong Developing green transport program in Vietnam to cope with global climate change. International conference Economic Management in Mineral Activities - EMMA5 (2020)
Tu Sy Sua Nguyen Minh Hieu Assessing the first BRT corridor in Hanoi by the Bus Rapid Transit Standard. 12th ATRANS ANNUAL CONFERENCE (SYMPOSIUM) (2019)
Từ Sỹ Sùa Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển vận tải hàng khách công cộng bằng xe buýt ở Thành phố Hà Nội. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực Vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt nam (2018)
Từ Sỹ Sùa Vai trò của vận tải HKCC bằng xe buýt trong các đô thị hiện đại-nghiên cứu ở Tp Hà Nội trong bối cảnh hạn chế hoạt động của xe máy. Hội thảo lấy ý kiến các đề án của Thành phố Hà Nội

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Từ Sỹ Sùa Vận tải hành khách đô thị. GTVT 3
Từ Sỹ Sùa Nguyễn Thị Hồng Mai Lê Xuân Trường BẢO HIỂM TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI. Giao thông vận tải 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn