Lê Quân

Lê Quân

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Vận tải & Kinh tế đường sắt, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

lequandhgt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Quân Nghiên cứu sự cần thiết tổ chức chạy tàu và hỗ trợ giá cho tàu khách phục vụ an sinh xã hội trên Đường sắt Việt Nam. Giao thông Vận tải Số tháng 04 năm 2022 (2022)
Lê Quân Kết nối các phương thức vận tải và những hạn chế về khả năng kết nối của đường sắt VIệt Nam khi tham gia chuỗi logistics. Tạp chí Giao thông vận tải 09/2029 (2019)
Lê Quân Bài học xã hội hóa kết cấu hạ tầng giao thông và áp dụng cho ngành Đường sắt Việt Nam. Giao thông vận tải 10/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Quan Study of experience of countries on development of freight rail. Vietnam Railway development and experiences of China (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Quân Hàng Hóa Học. 2020 2 (2020)
Lê Quân Nguyễn Thị Hoài An Mô hình hóa quá trình vận tải. Giao thông vận tải 3 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyến hỗ trợ giá và khung định mức hỗ trợ giá cho các tuyến vận tải đường sắt phục vụ an sinh xã hội của Đường sắt Việt Nam. DT214026 (2021-2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu đề xuất lựa chọn phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua phù hợp với năng lực khai thác của các tuyến đường sắt Việt Nam. DT203023 (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Các giải pháp tăng cường khả năng kết nối của đường sắt Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường vận tải hàng hóa. T2019-KT-011 (2019-2020)
Nghiên cứu lựa chọn tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật về vận hành khai thác và duy tu bảo dưỡng đường sắt đô thị đối với điều kiện ở Việt Nam. DT143020 (2014-2016)
Các giải pháp xã hội hóa hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và quản lý, khai thác ga cấp 1 Đường sắt Việt Nam. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn