Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Hữu Hà

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Vận tải & Kinh tế đường sắt, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

dr.nguyendhgt@yahoo.com.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hồng Vân Nguyễn Hữu Hà Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động phù hợp với các điều kiện thực tế của doanh nghiệp và xã hội. Giao thông Vận tải Số tháng 3 năm 2022 (2022)
Nguyễn Quang Thành Nguyễn Hữu Hà Nghiên cứu phát triển tuyến buýt chất lượng cao tại TP Hải Phòng. Giao thông vận tải Tháng 07/2021 (2021)
Nguyễn Hữu Hà Hoàng Anh Tuấn Hoàn thiện công tác quản lý khai thác tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Giao thông Vận tải Tháng 12 năm 2021 (2021)
Nguyễn Hữu Hà Một số vấn đề phát triển giao thông vận tải đường sắt. Giao thông vận tải 5-2019 (2019)
Nguyễn Hữu Hà Nguyễn Tiến Quý Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác trao đổi toa xe hàng. Tạp chí GTVT 3_2018 (2018)
Nguyễn Hữu Hà Vương Thị Hương Thu Xây dựng biểu đồ chạy tàu cố định theo thời gian trên đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 6/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Huu Ha Efficent management of revenue and subsidy for urban public transport service in Hai Phong city, Viet Nam. ATRANS YOUNG RESEARCHERS' FORUM 2020 (2020)
Nguyen Huu Ha Nguyen Thi Hong Hanh Nguyen Ha Anh Quy hoạch phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam (Planning for High-speed rail development in Vietnam). Phát triển Đường sắt VIệt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc (Vietnam Railway Development and Experiences of China) (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hữu Hà Tổ chức chạy tàu 1. Giao thông vận tải 4 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn