Nguyễn Thị Hoài An

Nguyễn Thị Hoài An

Vị trí công tác

  • Vận tải & Kinh tế đường sắt, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thi Hoai An Truong Thanh Tung Jochen Trinckauf Luong Tuan Anh Risk Analysis for Train Collisions Using Fault Tree Analysis: Case Study of the Hanoi Urban Mass Rapid Transit. Urban Rail Transit Volume 8 Issue 3-4, December 2022 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hoài An Tàu tự hành chạy pin/điện: Giải pháp vận tải xanh, sạch, an toàn và linh hoạt cho tương lai. Tạp chí Khoa học công nghệ Việt nam điện tử (2022)
Nguyễn Thị Hoài An Lê Hoàng Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và quy trình triển khai hệ thống đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải 09/2019 (2019)
Nguyễn Thị Hoài An TS. Vũ Hồng Trường Đảm bảo an toàn trong vận hành đường sắt đô thị ở Hà Nội. Tạp chí Giao thông vận tải Đặc Biệt (2019)
Nguyễn Thị Hoài An Quay vòng đoàn tàu tại ga cuối các tuyến ĐSĐT - nghiên cứu và khuyến nghị cho các tuyến ĐSĐT Hà Nội. Giao Thông Vận tải 5/2018 (2018)
Nguyễn Thị Hoài An Lương Tuấn Anh Yếu tố con người trong an toàn hệ thống đường sắt đô thị - Human factor in system safety management of urban railway.. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Nguyễn Thị Hoài An Trương Thanh Tùng Quản lý rủi ro và xác định chức năng an toàn đối với hệ thống tín hiệu đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống ĐSĐT. Tạp chí GTVT Tháng 3/2021

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thi Hoai An Xây dựng hệ thống quản lý an toàn đường sắt: Các khái niệm và giải pháp cho hệ thống metro (Developing the railway safety management system: concepts an solutions for metro system). Phát triển hệ thống GTVT bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Quân Nguyễn Thị Hoài An Mô hình hóa quá trình vận tải. Giao thông vận tải 3 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyến hỗ trợ giá và khung định mức hỗ trợ giá cho các tuyến vận tải đường sắt phục vụ an sinh xã hội của Đường sắt Việt Nam. DT214026 (2021-2022)
Xây dựng quy trình quản lý rủi ro đảm bảo an toàn vận hành đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội. T2020-KT-001TĐ (2020)
Nghiên cứu lựa chọn tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật về vận hành khai thác và duy tu bảo dưỡng đường sắt đô thị đối với điều kiện ở Việt Nam. DT143020 (2014-2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn