Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Vận tải & Kinh tế đường sắt, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

nguyenthihonghanh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hoàng Anh Tuấn NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ. Tạp chia Giao thông vận tải Tháng 4 - 2022 (2022)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Bùi Thị Phương Thảo QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT. Giao thông Vận tải Tháng 12/2022 (2022)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hoàn thiện hệ thống khoản mục chi phí vận tải đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải 12 (2018)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh vận tải trong các công ty cổ phần vận tải đường sắt. tạp chí giao thông vận tải Số 5/2017 (2017)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ảnh hưởng của các chỉ tiêu vận dụng toa xe đến giá thành vận tải trong công ty cổ phần vận tải đường sắt. Tạp chí GTVT 9/2017 (2017)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Vũ Thị Hải Anh Điều chỉnh cách tính giá thành vận tải đường sắt phù hợp với tình hình mới hiện nay. Tạp chí GTVT 06/2017 (2017)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Vũ Thị Hải Anh nghiên cứu mối quan hệ giữa marketing vận tải và logistics. Tạp chí giao thông vận tải Số 7/2016 (2016)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh kế toán kết quả kinh doanh trong các công ty cổ phần vận tải đường sắt. Giao thông vận tải Tháng 5/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đặng Thanh Phương Thực trạng an toàn giao thông đường sắt và giải pháp. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam (2023)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh TS. Vũ Thị Hải Anh Nguyễn Quỳnh Hương APPROPRIATE TECHNOLOGY AND ECONOMIC EFFICIENCY ASSESSMENT OF ODA PROJECTS IN THE RAILWAY TRANSPORT SECTOR IN VIETNAM. THE 3RD INTERNATIONAL JOINT WORKSHOP ON CONSTRUCTION MANAGEMENT (JWCM), the 3 rd JWCM (2021)
Nguyen Huu Ha Nguyen Thi Hong Hanh Nguyen Ha Anh Quy hoạch phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam (Planning for High-speed rail development in Vietnam). Phát triển Đường sắt VIệt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc (Vietnam Railway Development and Experiences of China) (2018)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Bảo hiểm trong vận tải đường sắt. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nghiệp vụ thanh toán. 2 (2021)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tài chính doanh nghiệp. Giao thông vận tải 2 (2020)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kế toán doanh nghiệp vận tải. Nhà xuất bản giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần - Ứng dụng tại Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội. T2022-KT-013 (2022)
Nghiên cứu phương án tổ chức chạy tàu cho mạng lưới đường sắt đô thị tại Thành phố Hà Nội. DT203021 (2020-2021)
hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh vận tải trong công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội trong bối cảnh thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Tổng công ty đường sắt Việt Nam. T2020-KT-013 (2020)
Nghiên cứu hoàn thiện kế toán chi phí kinh doanh vận tải trong công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội trong bối cảnh thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Tông công ty đường sắt Việt Nam. T2018-KT-012 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn