Nguyễn Hồng Thái

Nguyễn Hồng Thái

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Quản trị kinh doanh, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

nhthai@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

- Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường kinh doanh đến hoạt động quản lý doanh nghiệp
- Nghiên cứu đánh giá môi trường đầu tư và thu hút đầu tư trong lĩnh vực GTVT và 1 số lĩnh vực khác
- Phân tích đánh giá chiến lược, xây dựng chiến lược kinh doanh và những vấn đề liên quan đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

1990-1994
Giảng viên, học thạc sĩ Khoa VTKT - trường đại học gtvt
Giảng dạy và NCKH, tham gia vào hoạt động thực tiễn về QLNN và quản lý DN và học tập nghiên cứu
1994-1997
Giảng viên, tham gia học cử nhân tin học Khoa VTKT - trường đại học GTVT
Giảng dạy, NCKH và tham gia học
1997-2000
Giảng dạy và NCS tiến sĩ Khoa VTKT - trường đại học GTVT
Giảng dạy, NCKH
2001-2003
Giảng dạy và tham gia học lớp CCCC Khoa VTKT - Trường đại học GTVT
Giảng dạy và NCKH
2003-2009
Phó trưởng bộ môn CSQL Khoa VTKT - Trường đại học GTVT
Giảng dạy và NCKH
2009-2019
Trưởng bộ môn QTKD Khoa VTKT - Trường đại học GTVT
Giảng day, NCKH
2012-2022
Phó trưởng khoa VTKT Khoa VTKT - Trưởng đại học GTVT
Giảng dạy, NCKH và tham gia hoạt động thực tiễn
8.2022 - nay
Phụ trách khoa VTKT Khoa VTKT - trường đại học GTVT
Giảng day, NCKH

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Hong Thai Th.s Tran Quoc An TS. Le Thanh Tung DETERMINANTS OF RETURN INTENTION OF VISITORS: AN INVESTIGATIVE STUDY IN PHU QUOC ISLANDS, VIETNAM. The 12th International Days of Statistics and Economics, Prague 10.2018 (2018)
Nguyen Hong Thai 1. TS. Than Thanh Son Identifying Level of Risksin Road Traffic Projects in the Form of PPP in Vietnam, the Period 2014-2015. JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY - HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY 11.2018 (2018)
Nguyen Hong Thai Le Thanh Tung Nguyen Thanh Dung THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON BRAND LOYALTY: THE CASE OF DIGITAL PRODUCTS IN VIETNAM. Page 80, Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, Česká republika tháng 4 năm 2017 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hồng Thái Đỗ Kiên KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM. Tạp chí GTVT 4/2022 (2022)
Nguyễn Hồng Thái ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ÙN TẮC GIAO THÔNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN VIỆT NAM. Giao thông vận tải Tháng 6 năm 2022 (2022)
Nguyễn Hồng Thái Luật về PPP và những điểm mới kỳ vọng tạo đột phá thu hút khu vực tư nhân đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tap chi GTVT Thang 1 nam 2021 (2021)
Nguyễn Hồng Thái Phát triển giao thông vận tải đô thị gắn với phát triển gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường.. Tạp chí GTVT 9/2021 (2021)
Nguyễn Hồng Thái Lê Quang Tùng Định hướng và giải pháp thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí GTVT ISSN 2354-0818 4.2020 (2020)
Nguyễn Hồng Thái Lê Quang Tùng Nghiên cứu vai trò nhà nước trong thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển KCHT tỉnh Quảng Ninh theo hình thức đối tác công tư. Tạp chí GTVT ISSN 2354-0818 5.2020 (2020)
Nguyễn Hồng Thái TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG – MỘT PHƯƠNG DIỆN THIẾT YẾU VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP. tap chi GTVT thang 11 nam 2020 (2020)
Mai Le Loi Nguyễn Hồng Thái NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM LOGISTICS PHỤC VỤ CẢNG HẢI PHÒNG. tap chi GTVT thang 12 nam 2020 (2020)
Nguyễn Hồng Thái ĐỔI MỚI QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM. Tạp chí GTVT ISSN 2354-0818 1 & 2.2019 (2019)
Nguyễn Hồng Thái Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đảm bảo phát triển bền vững. Tạp chí GTVT ISSN 2354-0818 6.2019 (2019)
Nguyễn Hồng Thái Th.S Đậu An Phúc Giải pháp cần được tháo gỡ nhằm thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn TPHCM.. Tạp chí GTVT ISSN 2354-0818 8.2019 (2019)
Nguyễn Hồng Thái Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vận tải nhằm giảm chi phí Logistics.. Tạp chí GTVT ISSN 2354-0818 9.2019 (2019)
Nguyễn Hồng Thái Những vấn đề cần tháo gỡ trong hoạt động thu phí dự án đầu tư CSHT đường bộ theo hình thức BOT. Tạp chí GTVT ISSN 2354-0818 10.2019 (2019)
Nguyễn Hồng Thái Nghiên cứu xác lập mối quan hệ đối tác Nhà nước – tư nhân theo hình thức BOT trong đầu tư phát triển CSHT.. Tạp chí GTVT ISSN 2354-0818 11.2019 (2019)
Nguyễn Hồng Thái Một số khuyến nghị cho chính sách của Nhà nước trong việc thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam.. Tạp chí GTVT tháng 3 năm 2018,trang 138-140; ISSN 2354-081 (2018)
Nguyễn Hồng Thái TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỂ GIẢM CHI PHÍ VẬN TẢI CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS. Tạp chí GTVT ISSN 2354-0818 8.2018 (2018)
Nguyễn Hồng Thái GIẢM CHI PHÍ LOGICTIC TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, TĂNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. Tạp chí GTVT ISSN 2354-0818 10.2018 (2018)
Nguyễn Hồng Thái BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI. Tạp chí GTVT, trang 95-98, ISSN 2354-0818 tháng 3 năm 2017 (2017)
Nguyễn Hồng Thái TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG HẤP DẪN KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC PPP. Tạp chí GTVT tháng 9 năm 2017, trang 151-153,ISSN 2354-081 (2017)
Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Đức Kiên THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ ĐỀ XUẤT PHÂN BỔ RỦI RO THEO HÌNH THỨC HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VIỆT NAM. Tạp chí GTVT tháng 10 năm 2017, ISSN 2354-081 (2017)
Nguyễn Hồng Thái Thân Thanh Sơn ĐỀ XUẤT PHÂN BỔ RỦI RO THEO HÌNH THỨC HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM. Tạp chí GTVT, trang 74-76,ISSN 2354-0818 Tháng 10 năm 2016 (2016)
Nguyễn Hồng Thái THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NGUỒN VỐN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ODA TẠI TỈNH QUẢNG NINH. Tạp chí GTVT, trang 129-131,ISSN 2354-0818 Tạp chí GTVT tháng 8 năm 2016 (2016)
Nguyễn Hồng Thái Lê Quang Tùng Cải thiện một số yếu tố môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI ở tỉnh Quảng Ninh". Tạp chí con số và sự kiện - Tổng cục Thống kê, trang 29-31, ISSN 0866-7322 Tháng 10 năm 2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Hồng Thái Giải pháp giảm ô nhiễm môi trường do phương tiện vận tải gây ra tại các đô thị Việt Nam. Diễn đàn sử dụng Năng lượng hiệu quả phát triển kinh tế giao thông (2021)
Nguyen Hong Thai Thach Minh Quan Le Thu Huyen Factors Affecting private sector invesment intention inthe road infrastructure PPP projects in Viet Nam . CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil (2021)
Nguyen Hong Thai INCENTIVES AND FINANCIAL SUPPORT OF THE GOVERNMENT IN INFRASTRUCTURE INVESTMENT PROJECT UNDER PUBLIC PARTNERSHIP PARTNERSHIP IN VIETNAM. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC MANAGEMENT IN MINERAL ACTIVITIES – EMMA 5 15th – 16th October, 2020, Hanoi, Vietnam (2020)
Nguyễn Hồng Thái Những vấn đề cần quan tâm khi xác lập và thực hiện hợp đồng đầu tư CSHT giao thông theo hình thức BOT. Hội thảo Quốc gia 12.2019 (2019)
Mai Lê Lợi Nguyễn Hồng Thái Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam. Hội thảo quốc gia (2019)
Nguyen Hong Thai " Testing the Causal Relationship between Remittances and Private Investment: A Panel Granger Causality Approach". ROCEEDINGS OFTHE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND ECONOMICS; (2017)
Nguyen Hong Thai PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔ THỊ, KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN CÁ NHÂN TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN VIỆT NAM. Hội thảo quốc gia ĐÔ THỊ HÓA TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI VIỆT NAM: XU HƯỚNG ĐỔI MỚI VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hồng Thái Đầu tư KCHT giao thông theo hình thức PPP từ lý luận đến thực tiễn Việt Nam. Giao thông vận tải 1 (2021)
Nguyễn Hồng Thái Nghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư. Giao thông vận tải 0 (2020)
Nguyễn Hồng Thái Đoàn Trọng Ninh Bài giảng Lập Kế hoạch kinh doanh. 2 (2018)
Nguyễn Hồng Thái Đoàn Trọng Ninh Hệ thống thông tin quản trị. Trường đại học GTVT 2 (2017)
Nguyễn Hồng Thái TS. Nguyễn Đức Kiên TS Lê Thanh Tùng Th.s Nguyễn Thu Nga TS Đặng Trung Thành Quản lý dự án công trình giao thông theo hình thức hợp tác công tư.. Giao thông vận tải 0

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đánh giá mức độ sẵn lòng của khu vực tư nhân trong tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt nam theo hình thức đối tác công tư. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn