Nguyễn Đăng Quang

Nguyễn Đăng Quang

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kinh tế bưu chính viễn thông, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

ndquang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Dang Quang Nguyen Van Khoa Olga Kolosova Supply Chain Management for Enhancing Telecommunications Company Customer Loyalty Index. International Journal of Supply Chain Management Vol. 9, No. 5, October 2020 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Văn Khoa Đo lường mức độ chia sẻ tri thức của giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Công thương Số 14 - tháng 6/2021 (2021)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Văn Khoa Tác động của việc làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Vận tải-Kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Kinh tế và Dự báo 33 (2019)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Thị Phương Dung NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ CỦA KHÁCH HÀNG: ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP MẠNG VIETTEL. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Thị Phương Dung NGHIÊN CỨU HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)
Nguyễn Đăng Quang Dương Hữu Tuyến NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NGUỒN LỰC ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Thị Phương Dung NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG ONLINE CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NHÓM MẶT HÀNG GIA DỤNG TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Thị Thanh Nga Tài chính doanh nghiệp bưu chính viễn thôn. Trường Đại học giao thông vận tải 3 (2017)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Thị Thanh Nga Kế toán quản trị bưu chính viễn thông. Trường Đại học giao thông vận tải 3 (2017)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Thị Thanh Nga Thống kê doanh nghiệp bưu chính viễn thông. Đại học giao thông vận tải 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu giải pháp tăng cường chia sẻ tri thức trong trường Đại học Giao thông vận tải. T2021-KT-011 (2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc làm thêm đến hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải. T2019-KT-003 (2019-2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số tới tình hình kinh doanh dịch vụ điện thoại di động và đề xuất giải pháp cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn