Trần Đức Thung

Trần Đức Thung

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kinh tế bưu chính viễn thông, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

thungkbc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Dương Hữu Tuyến Trần Đức Thung Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của doanh nghiệp dịch vụ logistics trên địa bàn Hà Nội do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 4/2022 (2022)
Dương Hữu Tuyến Trần Đức Thung Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp của Khoa VTKT - Trường Đại học GTVT. Tạp chí GTVT 5/2020 (2020)
Dương Hữu Tuyến Trần Đức Thung Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các trung tâm dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Hà Nội. Giao thông vận tải

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Đức Thung Nguyễn Văn Khoa Quy hoạch mạng BCVT. 2 (2019)
Trần Đức Thung Nguyễn Văn Khoa Quản trị sản xuất kinh doanh BCVT. 2 (2019)
Trần Đức Thung Dương Hữu Tuyến Vũ Ngọc Tú Nguyễn Văn Quảng Giáo trình Kinh tế Bưu chính viễn thông. Đại học GTVT 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn