Vũ Trọng Tích

Vũ Trọng Tích

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Quy hoạch và QLGTVT, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

Vttich@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Vu Trong Tich Phan Thuy Duong Hoang Thi Hong Le Nguyen Thi Thuan Do Thi Huyen Influence of Components of Internal Control on the Effectiveness of Internal Control: Evidence from Transport Construction Enterprises in Vietnam*. Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 1 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Trọng Tích Đinh Trung Hiếu Quá trình quản lý rủi ro giai đoạn trước đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình. Tạp chí Giao thông vận tải 12/2018 (2018)
Vũ Trọng Tích Phương pháp xác định điểm trọng số của các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các dịch vụ vận tải hành khách. Tạp chí giao thông vận tải Số tháng 5 năm 2017 (2017)
Vũ Trọng Tích Nghiên cứu nội dung của hoạt động quan hệ công chúng phục vụ công tác tuyển sinh của các trường đại học. Tạp chí giao thông vận tải Tháng 5/2018
Vũ Trọng Tích Đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Đại học Giao thông vận tải. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Số 574 - tháng 10/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vu Trong Tich An Minh Ngoc Policies and Measures to Create Efficient and Low-Carbon Transport in Urban Area: Case Study in Hochiminh City. Advances in 21st Century Human Settlements (2020)
An Minh Ngoc Vu Trong Tich Policy Implications for Natural Gas Vehicle Development in Vietnam: analysis from international experience. ATRANS (2019)
An Minh Ngoc Vu Trong Tich Policies Measures to Create Efficient and Low-Carbon Transport in Urban Areas: Case Study in Hochiminh City. Atrans Annual Conference (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải về các yếu tố đảm bảo thực hiện quá trình học tập và rèn luyện.. T2020-KT-006 (2020)
Giải pháp đẩy mạnh họat động quan hệ công chúng trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. T2018-KT-009 (2018)
Nghiên cứu lựa chọn tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật về vận hành khai thác và duy tu bảo dưỡng đường sắt đô thị đối với điều kiện ở Việt Nam. DT143020 (2014-2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn