Nguyễn Thanh Chương

Nguyễn Thanh Chương

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải và du lịch, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

ntchuong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Minh Hieu Dorina Pojani Nguyen Thanh Chuong Ha Thanh Tung The impact of Covid-19 on children's active travel to school in Vietnam. Journal of Transport Geography 96 (2021)
Nguyen Thanh Chuong Jimmy Armoogum Nguyen Minh Hieu Ha Thanh Tung Bus Crash Severity in Hanoi, Vietnam. Safety 7(3) (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Minh Hieu Nguyen Thanh Chuong Tu Sy Sua Ha Thanh Tung Impediments to the bus rapid transit implementation in developing countries – a typical evidence from Hanoi. International Journal of Urban Sciences (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thanh Chương Nguyễn Minh Hiếu A review of bus crash severity analyses. Khoa học Giao thông Vận tải 73.4 (2022)
Nguyễn Thanh Chương Hà Thanh Tùng Nghiên cứu giải pháp tích hợp mạng lưới tuyến và ga trung chuyển các phương thức vận tải hành khách công cộng ở các thành phố lớn Việt Nam. Giao thông vận tải Tháng 11/2018 (2018)
Nguyễn Thanh Chương Hoàng Hải Sơn Xây dựng hệ thống thông tin quản lý chất lượng dịch vu tại cảng hàng không ở Việt Nam. Tạp chí giao thông vận tải Tháng 5- 2017
Nguyễn Thanh Chương Nâng cao công tác quản lý trợ giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ. Giao thông vận tải
Nguyễn Thanh Chương Trương Trọng Vương Hà Thanh Tùng Nghiên cứu mô hình quản lý doanh nghiệp khai thác vận hành đường sắt đô thị ở Việt Nam. Giao thông vận tải Tháng 4/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Thuy Linh Nguyen Thanh Chuong Ha Thanh Tung Nguyen Minh Hieu Challenges to Development of Bus System -Evidence from a Comparative Analysis of Surveys in Hanoi. “Transportation for A Better Life: Mobility and Road Safety Managements” (2017)
Nguyễn Thanh Chương Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô thực trạng và những vấn đề đặt ra trong xu hướng phát triển công nghệ. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thanh Chương Lê Thùy Linh Trần Văn Giang Điều tra kinh tế. Giao thông vận tải 2 (2019)
Nguyễn Thanh Chương Thạch Minh Quân Dự báo kinh doanh doanh nghiệp vận tải. 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông liên quan tới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. T2021-KT-001TĐ (2021-2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn phương tiện đi học cho học sinh dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội. T2021-KT-002 (2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý, vận hành khai thác và duy tu bảo dưỡng đường sắt đô thị Việt Nam. DT 174069 (2017-2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn