Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải và du lịch, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

nguyenthiphuong62@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Phương "Cảng xanh" - Xu hướng phát triển tại các bến cảng container. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 4/2023 (2023)
Nguyễn Thị Phương Quản lý bãi chứa container tại bến cảng container. Tại chí Giao thông vận tải (2021)
Nguyễn Thị Phương Nâng cao hiệu suất khai thác bến container để phục vụ lô hàng trong dây chuyền logistics. Tạp chí Giao thông vận tải (2021)
Nguyễn Thị Phương vai trò của bến cảng container quốc tế trong chi phí logistics của hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng đường biển. tạp chí giao thông vận tải tháng 11/2018 (2019)
Nguyễn Thị Phương Kho hàng trong logistic. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 11/2019 (2019)
Nguyễn Thị Phương Các mô hình kiến trúc nhà ga hành khách tại CHK, những chú ý khi lựa chọn qui hoạch và thiết kế. Giao thông vận tải Tháng 11/2017 (2017)
Nguyễn Thị Phương Xác địnhcông suất khai thác đường cất hạ cánh (đường băng) tại cảng hàng không dựa vào qui tắc kiểm soát tiếp cận. Giao thông vận tải 9/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Phương Lê Thùy Linh Bài giảng Tổ chức vận tải hàng không F1. 3 (2019)
Nguyễn Thị Phương Lê Thùy Linh Cơ sở vật chất vận tải hàng không. Đại học giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và đề xuất bộ tiêu chí để đánh giá hiệu quả vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.. 01C-04/05-2020-3 (2020-2023)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn