Nguyễn Diệu Thúy

Nguyễn Diệu Thúy

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Nga văn - Pháp văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0983653230
thuy208@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Diệu Thúy Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy tiếng Pháp tại Trường Đại học Giao thông vận tải. Dạy và Học ngày nay Kì 2-05/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Diệu Thúy Tìm hiểu những cấu trúc câu thường xuất hiện trong các bài đọc của giáo trình "Tiếng Pháp dành cho ngành Xây dựng công trình" giúp sinh viên cải thiện kỹ năng đọc và dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Diệu Thúy Học từ vựng tiếng Pháp chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dựa trên các đặc điểm cấu tạo, biến đổi của từ. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Nguyễn Diệu Thúy Dạy và học tiếng Pháp theo chủ đề: phương pháp hiệu quả để đạt trình độ B1 khung tham chiếu Châu Âu. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu KHCB (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

DỰ ÁN: "PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO MỘT PHẦN TRỰC TUYẾN CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ VỀ XÂY DỰNG". ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn