Bạch Thị Thanh

Bạch Thị Thanh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

bachthanhgtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bạch Thị Thanh Một số yếu tố cần xem xét khi tiến hành đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh trong các học phần tiếng Anh cơ bản cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Tạp chí Giáo Dục 449 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bạch Thị Thanh Thực trạng học viết tiếng Anh của sinh viên trường Đại học GTVT và một số đề xuất nhằm giúp SV cải thiện kỹ năng này. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Bạch Thị Thanh Một số yếu tố cần xem xét khi tiến hành đánh giá kỹ năng viết tiếng Anh. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bạch Thị Thanh Hoàng Thị Xuân Nguyễn Thị Thu Hương Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ Thuật An Toàn Giao Thông. Trường ĐHGTVT 3 (2021)
Hoàng Thị Xuân Bạch Thị Thanh Phạm Thị Thu Thủy English for Transportation Engineering. Đại học Giao thông 3 (2019)
Vũ Thanh Hiền Bùi Thị Thanh Vân Bạch Thị Thanh Ngô Thị Kim Thanh Lê Thị Thúy Hồng Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế/ English for Economics. Đại học GTVT 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn