Bùi Thúy Hồng

Bùi Thúy Hồng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

bthong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Thúy Hồng Hoạt động theo nhóm trong giờ tiếng anh cho sinh viên năm thứ nhất ở các trường đại học khối kỹ thuật. Khoa học và công nghệ - Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên số 10 tháng 6 năm 2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bùi Thúy Hồng ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN- ĐIỆN TỬ 2 DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 58 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu KH cơ bản năm 2022 (2022)
Bùi Thúy Hồng Thực trạng dạy và học tiếng Anh B1 và tiếng Anh chuyên ngành trực tuyến tại trường Đại học GTVT trong mùa dịch Covid. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Bùi Thúy Hồng Phát triển kỹ năng thuyết trình của sinh viên học Tiếng Anh chuyên ngành khoa Điện- Điện Tử tại trường Đại học giao thông vận tải. HN KHCN lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Thu Hương Bùi Thúy Hồng Vũ Thị Minh Phương Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông. ĐHGTVT 3 (2019)
Nguyễn Thị Thu Hà Bùi Thúy Hồng Nguyễn Thị Quyên English B1 for Post Graduate Students. Nhà xuất bản GTVT 2 (2018)
Nguyễn Thị Thu Hương Bùi Thúy Hồng Vũ Thị Minh Phương TACN Kỹ thuật thông tin - Truyền thông (EICI). Trường Đại học Giao thông vận tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn