Hoàng Thị Minh Phúc

Hoàng Thị Minh Phúc

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

hminhphuc62@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thị Minh Phúc Sử dụng Google Translate trong việc dịch văn bản Anh - Việt. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Hoàng Thị Minh Phúc Khảo sát và đánh giá thực trạng học trực tuyến của sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Hoàng Thị Minh Phúc Xu hướng sử dụng từ ngữ tiếng Anh trong tiếng Việt hiện nay. Hội thảo giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản (2020)
Hoàng Thị Minh Phúc Đánh giá Giáo trình tiêng Anh chuyên ngành Công trình từ góc độ của người học. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Hoàng Thị Minh Phúc Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Công trình tại trường Đại học Giao thông Vận tải. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hoàng Thị Minh Phúc Phạm Thị Bích Hạnh Bùi Thị Thanh Vân Võ Thị Hồng Hà Tiếng Anh chuyên ngành Công trình. ĐHGTVT 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn