Hoàng Quốc Khánh

Hoàng Quốc Khánh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

khanhutc29@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Cao Thị Loan Hoàng Quốc Khánh Using simulation techniques to enhance English speaking skills for third year English major cadets at Military Science Academy. Tạp chí khoa học ngoại ngữ quân sự ISSN 2525-2232 (2021)
Nguyễn Thu Hạnh Hoàng Quốc Khánh Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ trong các nhà trường quân đội. Khoa Học 44 (2020)
Nguyễn Thanh Mai Hoàng Quốc Khánh Nguyễn Thu Hạnh Using role play activities in ESP situations to improve English speaking skills for students of Border guard academy. Ngoaị Ngữ quân sự Số 16 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Hoang Quoc Khanh Symbolic meanings of idioms and proverbs containing components denoting "one" in English and Vietnamese. 2020 International Graduate Research symposium & 10th East Asia Chinese teaching forum (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Ngô Thị Thúy Hằng Lê Văn Tùng Hoàng Quốc Khánh Nguyễn Thị Mơ English for construction engineering. Đại Học Giao Thông vận tải 3 (2019)
Ngô Thị Thúy Hằng Hoàng Quốc Khánh Lê Văn Tùng English for Construction Engineering – 3 credits Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng – 3 tín chỉ. 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn