Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

nthtuyen@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Hong Tuyen CODIFYING BRIDGE ENGINEERING TERMINOLOGY BASED ON LEXICAL FUNCTIONS IN MEANING TEXT THEORY. INTERNATIONAL COOPERATION ISSUE OF TRANSPORTATION ISSN 2410-9088 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thi Hong Tuyen Codifying Bridge Engineering Terminology based on Lexical Functions in Meaning Text Theory. 2019 International graduate research Symposium proceedings: Linguistics, Foreign language Education, Interdisciplinary Fields. (2020)
Nguyen Thi Hong Tuyen TRANSPORT CONSTRUCTION ENGINEERING TERMINOLOGY PLANNING BASED ONLEXICAL FUNCTIONS AND STUDENTS’ NEEDS. 2020 International Graduate Research Symposium and 10th East Asea Chinese Teaching Forum (2020)
Nguyen Thi Hong Tuyen Concept characteristics and Concept Relations of Term Systems in Transport Construction Engineering. 2018 International Graduate Research Symposium on Linguistics - Foreign language Education - Interdisciplinary Fields (2019)
Nguyễn Thị Hồng Tuyến Looking into transport construction engineering terminology from language planning perspective. Hội thảo Khoa học Quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu mối quan hệ từ vựng của thuật ngữ xây dựng công trình giao thông tiếng Anh hướng tới thiết lập cơ sở dữ liệu thuật ngữ nhằm hỗ trợ việc học chuyên ngành bằng tiếng Anh. T2020-CB-009 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn