Lê Hồng Lan

Lê Hồng Lan

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

honglanle229@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Le Hong Lan Nguyen Thi Hien The Mathematical Model for Rectifier Circuits using Semiconductor Diodes. Tạp chí 3 trường Số 10 (năm 2020) (2020)
Le Hong Lan STUDYING THE STABILITY OF NONLINEAR DYNAMIC SYSTEM USING AERODYNAMIC THEORY. Tạp chí 3 trường 9 (2018)
Le Hong Lan Mathematical Model for studying The stability of dynamic System. Tạp chí 3 trường 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Hồng Lan Nguyễn Thị Hiên Mathematical model written by the canonical system for some Electrical rectifier circuits using semiconductor diodes. Journal Mathematical Applications Vol. 16, No. 1 (2018)
Lê Hồng Lan Mathematical model in studying the stability of dynamic systems. VNU Journal of Science, Mathematics-Physics Vol. 33, No.2 (2017), 88-95

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Hồng Lan THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA KẾT CẤU TRONG CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Le Hong Lan Mathematical Model Written by The Canonical system for some Electrical Rectier circuits using Semiconductor diodes. Hội nghị quốc tế về ứng dụng Toán học lần thứ 2 (VIAMC 2017) (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT ĐỊNH TÍNH CÁC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN. T2020-CB-010 (2020)
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học cho mạch chỉnh lưu sử dụng các diode bán dẫn. B2017-GHA-11 (2017-2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn