Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đại số và XSTK, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0944040475
huyhoang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Huy Hoàng Các đại số con của Vir>1. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản 2022 (2022)
Nguyễn Huy Hoàng Đại số con có đối chiều 1 trên phần dương của đại số Virasoro với nhóm chỉ số hạng 1. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Huy Hoàng Hệ đại số đối xứng hệ số hằng trong các vành M2(C) và M2(R) với biến giao hoán. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Cơ bản năm 2018 (2018)
Nguyễn Huy Hoàng ĐỒNG CẤU LIE CỦA CÁC ĐẠI SỐ VIRASORO SUY RỘNG.

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phí Thị Vân Anh Nguyễn Huy Hoàng Mai Phước Bình Bài tập Đại số tuyến tính. NXB Giao thông vận tải 3 (2020)
Nguyễn Huy Hoàng Phí Thị Vân Anh Đặng Thị Mai Đại số tuyến tính. Giao thông Vận Tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn