Nguyễn Văn Long

Nguyễn Văn Long

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

nvlongdt@yahoo.com.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Hoang Van Thong Nguyen Cat Ho Nguyen Duc Du Pham Dinh Phong Nguyen Van Long The interpretability and scalability of linguistic-rule-based systems for solving regression problems. International Journal of Approximate Reasoning 149 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Văn Thông Nguyễn Văn Long Một nghiên cứu ứng dụng học sâu phát hiện ổ gà trong ảnh mặt đường giao thông. Tháng 4/2022 (2022)
Nguyễn Văn Long Một phương pháp xếp loại tốt nghiệp sinh viên theo hệ thống tín chỉ với điểm đánh giá học phần là chữ. Giao thông vận tải 5/2021 (2021)
Nguyễn Văn Long Đề xuất việc xử lý dữ liệu định tính kiểm định chất lượng trường đại học bằng phương pháp tập mờ. Tạp chí Giao thông Vận tải 60 (2019)
Nguyễn Văn Long Ứng dụng phép kết nhập thông tin biểu diễn bằng bộ 4 để giải bài toán ra quyết định. Tạp chí Khoa học giao thông vận tải - Bộ giao thông vận tải 05 (2018)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Văn Long Trần Thái Sơn Nguyễn Cát Hồ LFoC-Interpretability of Linguistic Rule Based Systems and its Applications To Solve Regression Problems. International Journal of Computer Technology & Applications Vol 8 (2) (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển một số phương pháp kết nhập dữ liệu định tính và áp dụng vào bài toán đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học.. T2019-CN-003 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn