Phí Thị Vân Anh

Phí Thị Vân Anh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đại số và XSTK, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

ptvanh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Phi Thi Van Anh Nguyen XUan Thao Inequalities for the Hartley-Fourier cosine polyconvolution. Mathematical Inequalities & Applications Volume 19, Number 3 (2016), 1049-1066 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thanh Sang Phí Thị Vân Anh Hoàng Đăng Long Nghiên cứu chế tạo bê tông sinh thái từ tro bay và xỉ lò cao trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam. Tạp chí Cầu đường số 12-2018, tr. 13-16. số 12-2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phí Thị Vân Anh Ứng dụng ngôn ngữ Python giải bài toán vận tải. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phí Thị Vân Anh Nguyễn Huy Hoàng Mai Phước Bình Bài tập Đại số tuyến tính. NXB Giao thông vận tải 3 (2020)
Trần Văn Long Phí Thị Vân Anh Nguyễn Mạnh Hùng Xác suất thống kê Tập 2. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 2 (2017)
Nguyễn Huy Hoàng Phí Thị Vân Anh Đặng Thị Mai Đại số tuyến tính. Giao thông Vận Tải 3 (2017)
Trần Văn Long Phí Thị Vân Anh Hoàng Việt Long Xác suất thống kê Tập 1. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Một số ứng dụng của biến đổi Hartley. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn