Trần Văn Dũng

Trần Văn Dũng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Văn Dũng ĐỒNG HỒ LOGIC CHO CÁC TIẾN TRÌNH TRÊN MẠNG PETRI. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Văn Dũng Ngữ nghĩa CSP cho các mạch tuần tự không đồng bộ. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Trần Văn Dũng ĐỒNG HỒ CHO MẠNG PETRI QUAN SÁT DỰA THÀNH PHẦN. Hội thảo câu lạc bộ khoa học - công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Văn Dũng Nguyễn Việt Hưng Công nghệ Oracle. 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn