Bùi Vĩnh Phúc

Bùi Vĩnh Phúc

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0913575333
buiphucdhgt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bùi Vĩnh Phúc Ngô Quang Hảo ỨNG DỤNG PHẦN MỀM INVENTOR VÀO GIẢNG DẠY VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ F2. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyen Viet Thanh Hoang Nam Binh Bui Vinh Phuc Investigation the Influence of Cua Tien Urban Area on Flood Drainage Capacity of Vinh River, Vinh City, Nghe an Province by Numerical Model. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Bùi Vĩnh Phúc ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY HỌC PHẦN VẼ KỸ THUẬT F2 CƠ KHÍ ĐỂ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO. Hội thảo về Giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Nguyen Viet Thanh Bui Vinh Phuc Hoang Nam Binh Investigation the Influence of Cua Tien Urban Area on Flood Drainage Capacity of Vinh River, Vinh City, Nghe An Province by Numerical Model. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyen Anh Tuan Bui Vinh Phuc Nguyen Viet Thanh Back siltation effect on operation capacity of Navigation channel and Cua Lo port. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Anh Hoàng Thị Tuyết Lương Đức Chung Vẽ kỹ thuật cơ khí. Giao thông vận tải 5 (2018)
Bùi Vĩnh Phúc Hoàng Thị Tuyết Bùi Văn Phú Hoàng Hải Long Vẽ kỹ thuật công trình. Giao thông vận tải 4 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Luồng đường thủy nội địa-Yêu cầu thiết kế công trình chỉnh trị. TC2242 (2022-2023)
Tiêu chuẩn đánh giá an toàn công trình cảng-bến thủy nội địa. TC2243 (2022-2023)
Nghiên cứu tác động của kênh Tắt và cụm công trình thủy Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải đến sự thay đổi trường dòng chảy và diễn biến địa hình vùng ven biển tỉnh Trà Vinh. CT 2022.01.GHA.03 (2022-2023)
Nạo vét luồng đường thủy nội địa Yêu cầu kỹ thuật thiết kế - thi công - nghiệm thu. TC2123 (2021)
Nghiên cứu đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 0111/2019/HĐ-KHCN (2019)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn