Phạm Thị Toan

Phạm Thị Toan

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cơ lí thuyết, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0912580957
phamthitoan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Toan Dao động phi tuyến của vỏ mỏng hai độ cong có cơ tính biến thiên dưới tác dụng của lực khí động. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Phạm Thị Toan Phân tích động lực phi tuyến của vỏ trụ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên và có gân gia cường dưới tác dụng của lực khí động sử dụng lý thuyết Piston. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Phạm Thị Toan Ảnh hưởng của các tham số hình học và chỉ số phân bố vật liệu thành phần đến số MACH tới hạn của dòng khí làm cho vỏ mất ổn định. Tạp chi Khoa học GTVT 57 (2017)
Phạm Thị Toan Phân tích động lực phi tuyến của vỏ trụ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên dưới tác dụng của lực khí động sử dụng lý thuyết Piston. Tạp chí Khoc học Công nghệ Xây dựng Tập 11- Số 2 (2017)
Phạm Thị Toan Phân tích động lực phi tuyến của panel trụ có gân gia cường bằng vật liệu có cơ tính biến thiên dưới tác dụng của lực khí động. Tạp chí khoa học công nghệ Xây dựng Tập 11 số 5 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Toan PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC PHI TUYẾN CỦA PANEL TRỤ CÓ GÂN GIA CƯỜNG BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA LỰC KHÍ ĐỘNG. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Phạm Thị Toan Phân tích động lực phi tuyến của panel trụ bằng vật liệu sandwich đối xứng có cơ tính biến thiên dưới tác dụng của lực khí động. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phân tích động lực phi tuyến của vỏ trụ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (Functionnally Graded Material - FGM) trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt dưới tác dụng của lực khí động.. T2020-CB-005 (2020-2021)
Phân tích động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong bằng vật liệu có cơ tính biến thiên dưới tác dụng của lực khí động sử dụng lý thuyết Piston.. T2018-CB-008 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn