Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Vật lý, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

NPHung11@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Phi Hùng Phạm Đình Tuân KẾT HỢP QUANG XÚC TÁC-ĐIỆN HOÁ CHO KHỬ CÁCBON ĐIOXÍT (CO2) THÀNH NHIÊN LIỆU. Hội thảo Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học Cơ Bản (2022)
Chu Tiến Dũng Đỗ Thị Hà Nguyễn Phượng Lâm Nguyễn Phi Hùng Đoàn Thị Thúy Phượng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Hồng Phúc Lê Anh Phong Đinh Văn Lượng Chu Thuỳ Linh Lê Văn Luật MICRO, NANO SILICA TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO: THỰC TIỄN, TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Cơ bản năm 2020 (2020)
Đỗ Thị Hà Nguyễn Phi Hùng Đoàn Thị Thúy Phượng Chu Tiến Dũng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Phượng Lâm Nguyễn Hồng Phúc Lê Văn Luật Lê Anh Phong Đinh Văn Lượng Chu Thuỳ Linh MICRO, NANO SILICA TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO: THỰC TIỄN, TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Nguyễn Tuấn Sơn Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Văn Thái Lưu thị Lan Anh Nguyễn Công Tú TỔNG HỢP, KHẢO SÁT CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU LAI HÓA NANO GRAPHENE /WO3. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 22 (2020)
Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Vũ Văn Duy Nguyễn Phi Hùng Bùi Quang Tuấn Bùi Lê Hồng Minh Nguyễn Xuân Tuyên Lê Thị Giang NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO LƯỠNG TÍNH Fe3O4/Ag BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÝ HOÁ. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn