Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Hòa

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Vật lý, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

nthoaly@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

1. Nghiên cứu các tính chất đàn hồi, các biến dạng phi tuyến của kim loại, hợp kim và các tinh thể lượng tử dưới tác dụng của áp suất và nhiệt độ.
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng lên quá trình khuếch tán của kim loại.
3. Nghiên cứu các tính chất đàn hồi và nhiệt động của các màng mỏng kim loại, các siêu mạng.
4. Nghiên cứu các tính chất cơ học và nhiệt học của các loại vật liệu

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

1996-1998
Học viên Cao học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Nghiên cứu về biến dạng dẻo của Kim loại
2002-2007
Nghiên cứu sinh Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Giao thông vận tải
Nghiên cứu về tính chất cơ học và biến dạng của kim loại và hợp kim
2015 đến nay
Thành viên nghiên cứu chủ chốt Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Dunarea de Jos - Rumani; Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Nghiên cứu về biến dạng của màng mỏng kim loại, màng mỏng hợp kim, siêu mạng và ảnh hưởng của biến dạng lên sự khuếch tán, lên tính chất dẫn điện, dẫn nhiệt và tính chất cơ học khác của kim loại, hợp kim và vật liệu nhân tạo
2010-2011
Postdoc Trường ĐH Dunarea de Jos - Rumani; Trường ĐH Giao thông vận tải
Nghiên cứu biến dạng đàn hồi của kim loại và hợp kim dưới tác dụng của áp suất và nhiệt độ cao

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thi Hoa Nguyen Quang Hoc Study on the Thermodynamic Properties of Thin Film of FCC Interstitial Alloy AuSi at Zero Pressure Using the Statistical Moment Method. Physics 2023, 5, 59–68. https://doi.org/10.3390/physics5010005 59–68. https://doi.org/10.3390/physics5010005 (2023)
Bui Son Tung Duong Thi Ha Bui Xuan Khuyen YoungPak Lee Nguyen Hoang Tung Haiyu Zheng Nguyen Thanh Tung PGS. TS. Vu Dinh Lam Nguyen Thi Hoa Liangyao Chen Pham Thanh Son Dual-Band, Polarization-Insensitive, Ultrathin and Flexible Metamaterial Absorber Based on High-Order Magnetic Resonance. Photonics Photonics 2021, 8, 574 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Hoa Nguyen Quang Hoc Nguyen Duc Hien STUDY ON ELASTIC DEFORMATION OF FCC BINARY SUBSTITUTIONAL ALLOY AT ZERO PRESSURE. INTERNATIONAL COOPERATION ISSUE OF TRANSPORTATION Special Issue - No. 12 (2022)
Nguyen Thi Hoa Le Hong Viet Gelu Coman Tran Dinh Cuong Nguyen Quang Hoc Thermodynamic properties of FCC interstitial alloy AuSi with defects. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 485 (2019) (2019)
Nguyen Thi Hoa Dinh Quang Vinh Gelu Coman Tran Dinh Cuong Nguyen Quang Hoc Thermodynamic properties of BCC interstitial alloy FeH under pressure. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 485 (2019) (2019)
Nguyen Quang Hoc Gelu COMAN Dinh Quang Vinh Tran Dinh Cuong Nguyen Thi Hoa The melting temperature of BCC perfect ternary alloy FeCrC under pressure. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 595 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Quang Học Nguyễn Đức Hiền Lê Lan Hương Nguyễn Ngọc Lê SỰ KHUẾCH TÁN TRONG CÁC KIM LOẠI Au, Cu VÀ CÁC HỢP KIM XEN KẼ AuSi, CuSi. Tạp chí khoa học - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Vol. 67, iss. 1 (2022)
Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Quang Học Nguyễn Đức Hiền Phạm Phương Uyên Trịnh Hồng Ngọc BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI VÀ VẬN TỐC SÓNG ĐÀN HỒI CỦA CÁC HỢP KIM TAM NGUYÊN FeCrSi VÀ AuCuSi . Tạp chí KH - Trường ĐH Sư phạm HN Vol. 6, iss. 1 (2022)
Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Đức Hiền Nguyễn Quang Học BUILD THEORY OF NONLINEAR DEFORMATION FOR BCC AND FCC SUBSTITUTIONAL ALLOYS AB WITH INTERSTITIAL ATOM C UNDER PRESSURE. HNUE JOURNAL OF SCIENCE Natural Sciences, 2019, Volume 64, Issue 6, pp. 45-56 (2019)
Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Minh Phượng Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Văn Quảng Tinh thể nano đơn pha Si1-xGex trong tính toán lý thuyết phiếm hàm mật độ sử dụng gần đúng mật độ địa phương. Tạp chí KHOA HỌC Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Số 53 (2018)
Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Đức Hiền Nguyễn Quang Học STUDY ON ELASTIC DEFORMATION OF SUBSTITUTION ALLOY AB WITH INTERSTITIAL ATOM C AND BCC STRUCTURE UNDER PRESSURE. Scientific Journal of Hanoi Metropolitan University số 20 (2017)
Nguyễn Thị Hòa Dương Đại Phương Investigattion Young's modulus of metallic thin film by statictical moment methodcal properties of. HNUE Journal of Science 62 (8), 2017 (2017)
Nguyễn Thị Hòa Đinh Quang Vinh Nguyễn Quang Học STUDY ON THE MELTING OF SUBSTITUTION ALLOY AB WITH INTERSTITIAL ATOM C AND BCC STRUCTURE UNDER PRESSURE. Tạp chí KH trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Số 50 (2017)
Nguyễn Thị Hòa Dương Đại Phương Calculation of thermodynamic properties of metal thin films by Statistical Moment Method - Temperature and thickness Dependence. Tạp chí khoa học - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội số 14

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Trường Giang Nguyễn Ngọc Khải Nguyễn Thị Hòa Phạm Đình Tuân Hồ Trường Giang Hồ Sỹ Hiếu TÌNH TRẠNG PIN LƯU TRỮ (LiFePO4) SỬ DỤNG TRONG ĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Nguyen Thi Hoa Thermodynamic properties of interstitial alloy FeC with BCC structure under pressure. XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation (2019)
Nguyen Thi Hoa The melting temperature of BCC perfect ternary alloy FeCrC under pressure. XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation (2019)
Bùi Đức Tĩnh Nguyễn Thị Hòa Đặng Quốc Thắng Nguyễn Đức Hiền Nguyễn Quang Học Study on elastic and nonlinear deformations of BCC interstitial alloy FeC. Hội nghị Vật lý lý thuyết toang quốc năm 2019 (2019)
Nguyễn Minh Phượng Nguyễn Thị Hòa Trần Văn Quảng SỬ DỤNG LÝ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG NHIỆT ĐIỆN CỦA BISMUTH TELLURIDE. Hội nghị Vật lý ứng dụng, Đại Học Đồng Na (2018)
Nguyễn Thị Hòa KHUẾCH TÁN CỦA NGUYÊN TỬ TẠP T TRONG KIM LOẠI NỀN A DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BIẾN DẠNG. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Nguyễn Thị Hòa Vũ Đăng Luật Nguyễn Văn Hợp TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH VIỄN CHUYỂN LƯỢNG TỬ TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỄU SUY GIẢM BIÊN ĐỘ BẰNG CÁCH CHỌN KÊNH LƯỢNG TỬ BAN ĐẦU THÍCH HỢP. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Nguyễn Thị Hòa Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Văn Quảng Effect of strain on electronic structure and thermoelectric property of a Bi2Te3/Sb2Te3 compound. 42th National Conference on Theoretical Physics (2017)
Nguyễn Thị Hòa Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Văn Quảng Hiệu ứng nhiệt điện trên vật liệu bán dẫn n-type tạo thành từ thay thế pb trong bismuth telluride. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017 (2017)
Nguyễn Thị Hòa Đinh Quang Vinh Nguyễn Quang Học Study on the melting of substitution alloy AB with interstitial atom C and FCC structure under pressure. Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 42 (2017)
Pham Thi Minh Hanh Nguyễn Thị Hòa Le Hong Viet Luong Xuan Phuong Nguyen Quang Hoc Thermodynamic property of interstitial alloy FeSi with vacancy and BCC structure: Dependence on temperature, concentration of interstitial atoms and concentration of equilibrium vacancies. Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 41 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU BIẾN DẠNG VÀ KHUẾCH TÁN CỦA HỢP KIM NHỊ NGUYÊN VÀ TAM NGUYÊN VỚI CẤU TRÚC LẬP PHƯƠNG Ở DẠNG VẬT LIỆU KHỐI VÀ MÀNG MỎNG. T2022-CB-010 (2022)
Nghiên cứu một số tính chất biến dạng của hợp kim xen kẽ. T2019-CB-009 (2019-2020)
Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu tác động của thay thế nguyên tố và nén tinh thể lên cấu trúc vùng và tính chất nhiệt điện của một số bán dẫn điển hình và nghiên cứu tính chất từ của một số màng mỏng trong điện trường ngoài. 103.01-2015.11 (2016-2018)
Nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của màng mỏng kim loại bằng phương pháp mô men. T2017-KHCB-62 (2017)
Nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của màng mỏng kim loại bằng phương pháp mô men. (2017)
Đường cong nóng chảy và các cumulant phổ EXAFS của các hệ vật liệu dưới áp suất cao. 103.02-2012.06; ( Nafosted) (2013-2014)
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất cao lên các tính chất cơ nhiệt và cumulants phổ hấp thụ tia X của màng mỏng, siêu mạng kim loại và bán dẫn, vật dẫn ion và kim loại, hợp kim đất hiếm. 103.01-2011.16; (Qu? Nafosted) (2011-2013)
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất lên các tính chất cơ nhiệt và cumulants phổ hấp thụ tia X của bán dẫn nanoscale, siêu mạng bán dẫn, vật dẫn ion và kim loại, hợp kim đất hiếm. 103.01.26.09 (Nafosted) (2009-2011)
Nghiên cứu biến dạng đàn hồi và phi tuyến của tinh thể lượng tử. T2011-KHCB-05 (2011)
Nghiên cứu tính chất cơ nhiệt và phổ hấp thụ tia X của kim loại, hợp kim từ tính, bán dẫn và vật dẫn ion. 4 008 06 (2006-2008)
Ảnh hưởng của biến dạng lên quá trình khuếch tán của các kim loại và hợp kim. T2008-CB-32 (2008)
Nghiên cứu biến dạng phi tuyến của hợp kim bằng phương pháp mô men. T2006-CB-51 (2006)
Ảnh hưởng phi điều hòa và áp suất lên tính chất cơ, nhiệt và phổ hấp thụ tia X của vật rắn. B2004-75-97 (2004-2005)
Nghiên cứu biến dạng dẻo của kim loại bằng phương pháp mô men. T2005-CB-68 (2005)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Thành tích trong công tác năm năm liên tục (2022)
Giải thưởng của Hội khoa học và mĩ thuật Mĩ-Rumani .
Giải xuất sắc dành cho nhà khoa học ngành Lí - Hóa, năm 2011 (2011)

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

06/2018 - 12/2018
Nông Thị Bổ HV Cao học
Hướng dẫn luận văn Cao học, đã bảo vệ thành công, HV đã được cấp bằng ThS Vật lý
10/2017 - 06/2018
Đinh Bảo Ngọc HV Cao học
Hướng dẫn luận văn Cao học, đã bảo vệ thành công, HV đã được cấp bằng ThS Vật lý
02/2015 - 09/2015
Trần Thị Cẩm Loan HV Cao học
Hướng dẫn luận văn Cao học, đã bảo vệ thành công, HV đã được cấp bằng ThS Vật lý
02/2015 - 09/2015
Tăng Thị Huê HV Cao học
Hướng dẫn luận văn Cao học, đã bảo vệ thành công, HV đã được cấp bằng ThS Vật lý
02/2014 - 06/2015
Nguyễn Thị Thúy Học viên Cao học
Hướng dẫn luận văn Cao học, đã bảo vệ thành công, HV đã được cấp bằng ThS Vật lý
04/2014 - 12/2014
Lê Duy Hòa Học viên Cao học
Hướng dẫn luận văn Cao học, đã bảo vệ thành công, HV đã được cấp bằng ThS Vật lý
04/2010 - 12/2010
Nguyễn Tạ Hoàng Kiều Học viên Cao học
Hướng dẫn luận văn Cao học, đã bảo vệ thành công, HV đã được cấp bằng ThS Vật lý

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn