Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Hòa

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Vật lý, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

nthoaly@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Son Tung Duong Thi Ha Bui Xuan Khuyen YoungPak Lee Nguyen Hoang Tung Haiyu Zheng Nguyen Thanh Tung PGS. TS. Vu Dinh Lam Nguyen Thi Hoa Liangyao Chen Pham Thanh Son Dual-Band, Polarization-Insensitive, Ultrathin and Flexible Metamaterial Absorber Based on High-Order Magnetic Resonance. Photonics Photonics 2021, 8, 574 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Hoa Nguyen Quang Hoc Nguyen Duc Hien STUDY ON ELASTIC DEFORMATION OF FCC BINARY SUBSTITUTIONAL ALLOY AT ZERO PRESSURE. INTERNATIONAL COOPERATION ISSUE OF TRANSPORTATION Special Issue - No. 12 (2022)
Nguyen Thi Hoa Le Hong Viet Gelu Coman Tran Dinh Cuong Nguyen Quang Hoc Thermodynamic properties of FCC interstitial alloy AuSi with defects. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 485 (2019) (2019)
Nguyen Thi Hoa Dinh Quang Vinh Gelu Coman Tran Dinh Cuong Nguyen Quang Hoc Thermodynamic properties of BCC interstitial alloy FeH under pressure. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 485 (2019) (2019)
Nguyen Quang Hoc Gelu COMAN Dinh Quang Vinh Tran Dinh Cuong Nguyen Thi Hoa The melting temperature of BCC perfect ternary alloy FeCrC under pressure. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 595 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Quang Học Nguyễn Đức Hiền Lê Lan Hương Nguyễn Ngọc Lê SỰ KHUẾCH TÁN TRONG CÁC KIM LOẠI Au, Cu VÀ CÁC HỢP KIM XEN KẼ AuSi, CuSi. Tạp chí khoa học - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Vol. 67, iss. 1 (2022)
Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Quang Học Nguyễn Đức Hiền Phạm Phương Uyên Trịnh Hồng Ngọc BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI VÀ VẬN TỐC SÓNG ĐÀN HỒI CỦA CÁC HỢP KIM TAM NGUYÊN FeCrSi VÀ AuCuSi . Tạp chí KH - Trường ĐH Sư phạm HN Vol. 6, iss. 1 (2022)
Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Đức Hiền Nguyễn Quang Học BUILD THEORY OF NONLINEAR DEFORMATION FOR BCC AND FCC SUBSTITUTIONAL ALLOYS AB WITH INTERSTITIAL ATOM C UNDER PRESSURE. HNUE JOURNAL OF SCIENCE Natural Sciences, 2019, Volume 64, Issue 6, pp. 45-56 (2019)
Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Minh Phượng Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Văn Quảng Tinh thể nano đơn pha Si1-xGex trong tính toán lý thuyết phiếm hàm mật độ sử dụng gần đúng mật độ địa phương. Tạp chí KHOA HỌC Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Số 53 (2018)
Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Đức Hiền Nguyễn Quang Học STUDY ON ELASTIC DEFORMATION OF SUBSTITUTION ALLOY AB WITH INTERSTITIAL ATOM C AND BCC STRUCTURE UNDER PRESSURE. Scientific Journal of Hanoi Metropolitan University số 20 (2017)
Nguyễn Thị Hòa Dương Đại Phương Investigattion Young's modulus of metallic thin film by statictical moment methodcal properties of. HNUE Journal of Science 62 (8), 2017 (2017)
Nguyễn Thị Hòa Đinh Quang Vinh Nguyễn Quang Học STUDY ON THE MELTING OF SUBSTITUTION ALLOY AB WITH INTERSTITIAL ATOM C AND BCC STRUCTURE UNDER PRESSURE. Tạp chí KH trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Số 50 (2017)
Nguyễn Thị Hòa Dương Đại Phương Calculation of thermodynamic properties of metal thin films by Statistical Moment Method - Temperature and thickness Dependence. Tạp chí khoa học - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội số 14

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Trường Giang Nguyễn Ngọc Khải Nguyễn Thị Hòa Phạm Đình Tuân Hồ Trường Giang Hồ Sỹ Hiếu TÌNH TRẠNG PIN LƯU TRỮ (LiFePO4) SỬ DỤNG TRONG ĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Nguyen Thi Hoa Thermodynamic properties of interstitial alloy FeC with BCC structure under pressure. XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation (2019)
Nguyen Thi Hoa The melting temperature of BCC perfect ternary alloy FeCrC under pressure. XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation (2019)
Bùi Đức Tĩnh Nguyễn Thị Hòa Đặng Quốc Thắng Nguyễn Đức Hiền Nguyễn Quang Học Study on elastic and nonlinear deformations of BCC interstitial alloy FeC. Hội nghị Vật lý lý thuyết toang quốc năm 2019 (2019)
Nguyễn Minh Phượng Nguyễn Thị Hòa Trần Văn Quảng SỬ DỤNG LÝ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG NHIỆT ĐIỆN CỦA BISMUTH TELLURIDE. Hội nghị Vật lý ứng dụng, Đại Học Đồng Na (2018)
Nguyễn Thị Hòa KHUẾCH TÁN CỦA NGUYÊN TỬ TẠP T TRONG KIM LOẠI NỀN A DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BIẾN DẠNG. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Nguyễn Thị Hòa Vũ Đăng Luật Nguyễn Văn Hợp TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH VIỄN CHUYỂN LƯỢNG TỬ TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỄU SUY GIẢM BIÊN ĐỘ BẰNG CÁCH CHỌN KÊNH LƯỢNG TỬ BAN ĐẦU THÍCH HỢP. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Nguyễn Thị Hòa Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Văn Quảng Effect of strain on electronic structure and thermoelectric property of a Bi2Te3/Sb2Te3 compound. 42th National Conference on Theoretical Physics (2017)
Nguyễn Thị Hòa Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Văn Quảng Hiệu ứng nhiệt điện trên vật liệu bán dẫn n-type tạo thành từ thay thế pb trong bismuth telluride. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017 (2017)
Nguyễn Thị Hòa Đinh Quang Vinh Nguyễn Quang Học Study on the melting of substitution alloy AB with interstitial atom C and FCC structure under pressure. Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 42 (2017)
Pham Thi Minh Hanh Nguyễn Thị Hòa Le Hong Viet Luong Xuan Phuong Nguyen Quang Hoc Thermodynamic property of interstitial alloy FeSi with vacancy and BCC structure: Dependence on temperature, concentration of interstitial atoms and concentration of equilibrium vacancies. Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 41 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu một số tính chất biến dạng của hợp kim xen kẽ. T2019-CB-009 (2019-2020)
Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu tác động của thay thế nguyên tố và nén tinh thể lên cấu trúc vùng và tính chất nhiệt điện của một số bán dẫn điển hình và nghiên cứu tính chất từ của một số màng mỏng trong điện trường ngoài. 103.01-2015.11 (2016-2018)
Nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của màng mỏng kim loại bằng phương pháp mô men. T2017-KHCB-62 (2017)
Nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của màng mỏng kim loại bằng phương pháp mô men. (2017)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn