Bùi Thị Vân

Bùi Thị Vân

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0947830056
buithivandhgtvt@gmai.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bui Thi Van Some of the Contents of Higher Education Service Development in Vietnam. south asian research journalof humanities and social science Volume-2/Issue-5/sep-Oct-2020 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Thị Vân Những vấn đề đặt ra đối với thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (ISSN 0868-3808) số chuyên đề - Tháng 01/2019 (2019)
Bùi Thị Vân Chính sách xã hội hóa đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra. Tạp chí Kinh tế và Quản lý (ISSN 1859-4565) 28/2018 (2018)
Bùi Thị Vân Huy động nguồn lực tài chính từ khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở việt nam. Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương 509+510 tháng 1 năm 2018
Bùi Thị Vân Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nm. Tạp chí nghiên cứu Châu phi và Trung Đông 12 (148)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bùi Thị Vân QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN - LIÊN HỆ VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TRONG GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN. Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Bùi Thị Vân Một số nội dung về tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam. Hội thảo giáo dục Việt Nam 2020: "Tự chủ trong giáo dục đại học-từ chính sách đến thực tiễn" (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Thị Vân Sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.. Khoa học xã hội 0 (2020)
Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Kinh nghiệm thực hiện tự chủ của một số trường đại học khu vực Hà Nội và những giải pháp đối với trường Đại học Giao thông Vận tải.. T2020-ML-006 (2020)
Xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghệ hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. T2018-ML-003 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn