Lê Ngọc Cương

Lê Ngọc Cương

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0947899899
cuong_ln@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Ngọc Cương Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học học phần Triết học Mác- Lênin theo hướng tiếp cận CDIO cho sinh viên ở Trường Đại học Giao thông vận tải. Tạp chí Thiết bị Giao dục Số đặc biệt Tháng 3/2022 (2022)
Lê Ngọc Cương Vận dụng sáng tạo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong bối cảnh việt nam hiện nay. Dạy và Học ngày nay ISSI 1859 2694 (2021)
Lê Ngọc Cương Đồng chí Phùng Chí Kiên với Quốc tế cộng sản . Nghiên cứu Hồ Chí Minh ISSN 2525-2550 (2021)
Lê Ngọc Cương Nhận thức trực giác và vai trò của nó trong nhận thức khoa học. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Ngọc Cương Vai trò của Triết học và các khoa học đối với đời sống xã hội. Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị ở các trường Đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Lê Ngọc Cương  VAI TRÒ VÀ SỨC MẠNH CỦA CÁC NGUYÊN TẮC NHẬN THỨC BIỆN CHỨNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hồng Sơn Lê Ngọc Cương Nguyễn Thị Hoàn Nguyễn Thị Hào Mai Lan Hương Trần Thị Băng Thanh Nguyễn Thị Thanh Thủy Lê Thị Hoa Lê Thị Hồng Thuận Nguyễn Thị Lê Thư Đặng Phương Nga Nguyễn Thị Bích Thủy Trần Thị THu Hoài Nguyễn Chí Thiện Nguyễn Thị Thùy Linh Phạm Văn Sinh L:ê Thị Hợp Lê Ngọc Thông Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Văn Huân Trần Thị Thanh Hương Nguyễn Thị Thanh Hiếu NGuyễn Hữu Công Một số vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội ở nước ta hiện nay - nghiên cứu và trao đổi. Đại học kinh tế quốc dân 5 (2016)
Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa tư duy trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Triết học Mác - Lênin ở trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. T2021-ML-005 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn