Đặng Thị Yên

Đặng Thị Yên

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Bộ môn Giáo dục thể chất

Liên hệ

0972893976
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đặng Thị Yên Trung tâm thể thao ba đình: Không nản lòng khó khăn và thử thách. Tạp chí thể thao Tháng 1 năm 2022 (2022)
Đặng Thị Yên Công nghệ đào tạo bóng đá mới của Arsene Wenger. Tạp chí Thể thao Số tháng 6/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Tiến Dũng Trần Quang Chí Đặng Thị Yên Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo trình Giáo dục thể chất - tái bản lần thứ 6 . Giao thông vận tải 4 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn