Phạm Văn Ký

Phạm Văn Ký

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường sắt, Khoa Công trình

Liên hệ

Kypv156@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Tran Anh Dung Le Hai Ha Pham Van Ky Tran The Truyen Do Xuan Quy Mai Van Tham Numerical and experimental study of the dynamic factor of the dynamic load on the urban railway. Journal of the Mechanical Behavior of Materials Volume 29 (2020)
M. Caney K.D. Pham Laurence Rilet Pham Quynh Huong Pham Van Ky Review of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) Operation and Data Collection for Driving Behavior Analysis. Lecture Notes in Civil Engineering Conference (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Văn Ký Nghiên cứu lựa chọn công nghệ đoàn tầu đường sắt tốc độ cao xét đến đa chỉ tiêu. Cầu đường Việt Nam Số 9/2020 (2020)
Phạm Văn Ký Tính siêu cao đường cong trên đường sắt cận tốc độ cao. Cầu đường Việt Nam Số tháng 7 (2018)
Trần Anh Dũng Phạm Văn Ký Nguyễn Hồng Phong Fatigue life assessment of prestressed concrete sleepers for urban railway. Giao thông vận tải Số đặc biệt tháng 11/218 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Văn Ký Vũ Hồng Phương Trần Trường Giang Nghiên cứu đánh giá an toàn hệ thống công trình đường ray đường sắt đô thị. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2021 (2021)
Phạm Văn Ký Lê Trung Hiếu Hoàng Anh Văn Nghiên cứu phân tích độ tin cậy an toàn của kết cấu đường ray. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2021 (2021)
Tran Anh Dung Le Hai Ha Pham Van Ky Nguyen Hong Phong Tran The Truyen Theoretical and Experimental Research in the Assessment Fatigue Life of Prestressed Concrete Sleeper on the Urban Railway. Advances in Intelligent Systems and Computing (2020)
Tran Anh Dung Pham Van Ky Analysis and calculation of slab track for High Speed Railway in Vietnam. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyen Huu Thien Pham Van Ky Study on Feasible Solution to Develop the Railway Infrastructure in Vietnam. Vietnam Railway Development and Experiences of China (2018)
Pham Van Ky Nguyen Hong Phong Tran Anh Dung Fatigue life assessment of prestressed concrete sleepers for urban railway. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hoàng Hà Phạm Văn Ký Đào Duy Lâm Nguyễn Thị Tuyết Trinh Hoàng Vũ Biên soạn giáo trình Thiết kế tối ưu. GTVT 2 (2021)
Phạm Văn Ký thiết kế tuyến đường sắt đô thị. xây dựng 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

“Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt” . TC 2240 (2022-2023)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn