Nguyễn Sỹ Anh Tuấn

Nguyễn Sỹ Anh Tuấn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0903231051
anhtuanns@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Sỹ Anh Tuấn PHÉP BIẾN ĐỔI FOURIER – CAUCHY CHO CÁC HÀM THUỘC LỚP HOLDER. Tạp chí Khoa học GTVT 68 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Sỹ Anh Tuấn PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI LAPLACE GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN KỲ DỊ VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHÂN THỨ. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Sỹ Anh Tuấn PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI FOURIER NHIỀU CHIỀU TRONG PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Nguyễn Sỹ Anh Tuấn Một vài ứng dụng của hàm sinh trong toán học rời rạc. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn