Nguyễn Thị Kim Khuê

Nguyễn Thị Kim Khuê

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ lí thuyết, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

nguyenthikimkhue@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Minh Phuc Nguyen Thi Kim Khue New Finite Modeling of Free and Forced Vibration Responses of Piezoelectric FG Plates Resting on Elastic Foundations in Thermal Environments. Shock and Vibration online (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Kim Khuê Lê Thị Hà DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA DẦM NANO XỐP CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 2 (tháng 8/2019) (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Ba Liên Nguyễn Thị Kim Khuê ỔN ĐỊNH CỦA TẤM CƠ TÍNH BIẾN THIÊN CÓ VẾT NỨT Ở CẠNH SỬ DỤNG LÝ THUYẾT PHASE-FIELD. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXIII (2022)
Nguyễn Thị Kim Khuê Lê Hữu Đạt Huỳnh Văn Quân ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VILIS CHO TRƯỜNG HỢP CƠ HỆ TRUYỀN ĐỘNG KHÔNG CÓ TAY QUAY. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản 2018 (2018)
Nguyễn Thị Kim Khuê Lê Hữu Đạt Huỳnh Văn Quân ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ KƠNIC ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘNG NĂNG CỦA HỆ CÓ CHUYỂN ĐỘNG PHỨC TẠP. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Thị Hà Vũ Thị An Ninh Nguyễn Thị Kim Khuê Phạm Thị Ba Liên Nguyễn Thị Hương Giang Bài tập Cơ học lý thuyết. Nhà xuất bản Giao thông vận tải 4 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đáp ứng động lực học của dầm micro có cơ tính biến thiên chịu khối lượng di động. T2023-CB-004 (2023)
Phân tích dao động tự do của dầm nano sandwich có cơ tính biến thiên hai chiều. T2022-CB-002 (2022)
Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn cho nghiên cứu dao động của dầm cơ tính biến thiên có kích thước nano và lỗ rỗng vi mô.. T2019-CB-011 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn