Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

nttha@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Thu Hà Áp dụng khung quy chiếu trình độ chung châu Âu (CEFR) trong xây dựng chương trình đào tạo tiếng Anh tại trường Đại học GTVT: Khó khăn và đề xuất giải pháp. Khoa học Ngoại ngữ Quân sự 09/2017 (2018)
Nguyễn Thị Thu Hà A study on English reading strategies employed by construction engineering at University of Transport and Communications. Tạp chí Khoa học Ngoại Ngữ Quân sự số 16-11/2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Thu Hà Exploring teacher-student interaction in EMI classes at a Vietnamese technical university: A grounded theory study. Hội thảo khoa học quốc gia UNC 2022 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam" (2022)
Nguyen Thi Thu Ha Review on approaches in grounded theory: A comparison of similarities and differences. 2021 International Graduate Research Symposium (2021 IGRS) (2021)
Nguyen Thi Thu Ha Classroom interaction in English medium instruction in higher education institutions: A critical literature review. VNU- ULIS International Graduate Research Symposium (2020)
Nguyen Thi Thu Ha Exploring lecturers’ and students’ perceptions on the impact of English medium instruction in a Vietnamese Technical University: A case study. 2019 International Graduate Research Symposium (2019)
Nguyen Thi Thu Ha Một số vấn đề trong việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học trên thế giới và Việt Nam. 2018 International Graduate Research Symposium Proceedings- Linguistics Foreign Language Education Interdisciplinary Fields (2018)
Nguyễn Thị Thu Hà Impacts of English as a Medium of Instruction on university students' content learning and their proficiency: A critical literature review. ESP teaching and learning in Vietnamese higher education: The status quos and the directions (2018)
Nguyễn Thị Thu Hà Những thách thức trong việc áp dụng khung quy chiếu trình độ chung châu Âu (CEFR) vào thực hiện chương trình đào tạo tiếng Anh tại một trường Đại học khối kỹ thuật tại Hà nội. Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất (Graduate Research Symposium (GRS) 2017 (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Thu Hà Bùi Thúy Hồng Nguyễn Thị Quyên English B1 for Post Graduate Students. Nhà xuất bản GTVT 2 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn