Lê Nguyễn Thanh Hương

Lê Nguyễn Thanh Hương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Nga văn - Pháp văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

thanhhuonglenguyen1976@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Nguyễn Thanh Hương ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MỘT WEBSITE DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HỌC TIẾNG PHÁP. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Nguyễn Thanh Hương Tiếng Pháp A1. 4 (2017)
Nguyễn Phương Lan Lê Nguyễn Thanh Hương Bài giảng tiếng Pháp B1. 4

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

DỰ ÁN: "PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO MỘT PHẦN TRỰC TUYẾN CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ VỀ XÂY DỰNG". ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn