Kiều Công Thành

Kiều Công Thành

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đầu máy toa xe, Khoa Cơ khí

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Trung Hiếu Kiều Công Thành NGHIÊN CỨU LẮP GIẢM CHẤN HỘP TRỤC CHO GIÁ CHUYỂN LÒ XO KHÔNG KHÍ KHÔNG XÀ NHÚN. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Kiều Công Thành Lê Văn Học Đánh giá trạng thái ứng suất biến dạng khung giá chuyển hướng lò xo không khí đang sử dụng trên toa xe khách của Đường sắt Việt Nam. Hội nghị Khoa học lần thứ XXII - Trường ĐH GTVT tháng 11/2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Văn Học Kiều Công Thành Kết cấu và tính toán đoàn tầu Metro. NXB Giao thông Vận tải 3 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế tổng thể, tính toán kiểm nghiệm sức bền và động lực học giá chuyển hướng toa xe khách tốc độ cấu tạo 120km/h cho Đường sắt Việt Nam.. T2019-CK-007 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn