Lê Quang Hưng

Lê Quang Hưng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

lequanghung.utc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Quang Hưng Nghiên cứu tối ưu hóa hình học và trọng lượng (topology optimization) kết cấu cầu giàn thép sử dụng điều kiện ràng buộc về cường độ và xét đến ảnh hưởng của động đất. Giao thông vận tải 3.2023 (2023)
Lê Quang Hưng Nghiên cứu nguyên nhân và đánh giá ảnh hưởng của các vết nứt dọc sườn dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Tạp chí Giao Thông Vận Tải (2021)
Lê Quang Hưng NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH THÂM NHẬP ION CLO CỦA BÊ TÔNG GEOPOLYMER TRO BAY. Giao thông vận tải 8 (2019)
Lê Quang Hưng Phân tích ảnh hưởng của tải trọng dọc trục đến dao động trong dầm trên nền đàn hồi. Giao thông vận tải 7 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tối ưu hoá hình học và trọng lượng kết cấu cầu giàn thép sử dụng điều kiện ràng buộc về ứng suất và xét đến ảnh hưởng của động đất. T2023-CT-010 (2023)
Nghiên cứu đánh giá và biện pháp sửa chữa các vết nứt dọc trong sườn các dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.. T2021-CT-015 (2021)
Nghiên cứu các đặc tính thâm nhập của ion Clo trong bê tông geopolymer tro bay. T2019-CT-031 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn